REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

400 mladých ľudí počúvalo o milosrdnom Nebeskom Otcovi

Stredná odborná škola sv. Jozafáta v Trebišove prežívala svoje prvé misie na škole. Duchovný správca školy o. Cyril Jančišin a riaditeľ pán Slavomír Partila pozvali misijný tím redemptoristov a mladých dobrovoľníkov. V čase od 27. 2. do 3. 3. 2017 na škole v rámci misijného programu zaznievali svedectvá, prednášky, videá, scénky a sväté liturgie. Misijný tím v zložení Antónia Tkáčová, Peter Salak, Lukáš Ogurčák, br. Gorazd Figura CSsR a o. Miroslav Bujdoš CSsR hovorili o osobnej skúsenosti s milujúcim Nebeským Otcom 400 mladým študentom všetkých odborov, ktoré škola ponúka.

V dotazníku, ktorí žiaci v rámci spätnej väzby písali sa opakovala túžba, aby sa misie konali častejšie. Mnohí žiaci odchádzali s predsavzatím, v ktorom sa pokúsia o to, aby po skúsenosti s ich triedou, žiadna učiteľka neodchádzala s pochybnosťou o sebe samej a o svojom učiteľskom poslaní. Nech Boh žehná všetkých žiakov a všetkých zamestnancov SOŠ sv. Jozafáta v Trebišove.

o. Miroslav Bujdoš CSsR

 

 

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori