REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

50. výročie mučeníckej smrti bl. Metoda Dominika Trčku CSsR

Blahoslavený Metod Dominik Trčka CSsR (1886-1959) bol jedným z prvých redemptoristov, ktorí prišli na Slovensko. Po dvojročnom pôsobení na Ukrajine (1919-1921), kde prijal východný obrad, prichádza do Stropkova (1921), aby sa aj tu venoval gréckokatolíkom. No nielen východné Slovensko, ale i Podkarpatská Rus a Vojvodina v Srbsku, boli miestom jeho pôsobenia.

Bl. Metod Trčka CSsR je právom považovaný za zakladateľa gréckokatolíckych redemptoristov na Slovensku. Práve on totiž prispel asi najvýraznejšou mierou k vzniku samostatnej gréckokatolíckej viceprovincie redemptoristov so sídlom v Michalovciach. V roku 1946 sa stal aj prvým vyšším predstaveným – protoihumenom michalovskej viceprovincie. V Michalovciach, kde zakladal prvý čisto gréckokatolícky kláštor redemptoristov a budoval nádherný chrám Zoslania Svätého Ducha, pôsobil najdlhšie (1931-1949).

Barbarská noc v roku 1950 ho však zastihla v Sabinove. Spolu s ostatnými rehoľníkmi bol internovaný do Podolínca, kde sa začala jeho krížová cesta. Odsúdený v Bratislave na 12 rokov väzenia prešiel najznámejšími československými väznicami: Ilava, Mírov, Leopoldov, ktorý bol jeho poslednou zastávkou. Tam počas Vianoc 1958 spieval pre spoluväzňov vianočnú koledu. Dozorcovia to posúdili ako vzburu a potrestali ho studenou korekciou. Tento špeciálny trest mu natoľko podlomil zdravie, že na jeho následky zomiera 23. marca 1959.

23. marca 2009 uplynie teda 50 rokov od mučeníckej smrti rehoľného kňaza bl. Metoda Dominika Trčku CSsR. Podľa svedectva pána MUDr. Antona Neurwirtha: „Je to jeden z najvýraznejších „bielych mučeníkov“ komunistickej krutovlády v Československej republike“. Keď sa medzi väzňami rozprávalo o nespravodlivosti a krutosti väzenských zariadení a dozorcov, ako príklad bola neraz dávaná mučenícka smrť bl. o. Metoda Trčku CSsR. Jej podrobnosti i okolnosti sa ústnym podaním prenášali z cely do cely, z väzenia do väzenia. Verbista Vojtech Kováčik spomína: „Mnohokrát som počul to meno vo Valdiciach, a to s veľkou úctou si naň spomínali väzni, ktorí boli z Leopoldova prevezení do Valdíc“. Pápež Ján Pavol II v nedeľu 4. novembra 2001 na Námestí sv. Petra vyhlásil Božieho služobníka o. Metoda Dominika Trčku CSsR, za blahoslaveného. Počas modlitby Anjel Pána, po slávnosti beatifikácie povedal: „Drahí bratia a sestry, dnešné blahorečenie mučeníkov, biskupa Pavla Gojdiča a kňaza redemptoristu Metoda Dominika Trčku, je pre vás radostnou udalosťou. Povzbudzujem vás k nasledovaniu ich príkladu viery a lásky, a zároveň vyprosujem ich ochranu pre milovaný slovenský národ.“

Éra mučeníkov nepatrí do dávnej minulosti, veď jeden z nich a zároveň aj jeden z nás, vydal najvyššie svedectvo lásky Kristovi – obetu svojho života, len pred 50 rokmi. Ešte stále žijú jeho pamätníci. Toto významné 50. výročie je výzvou aj pre nás vydávať svedectvo lásky a viery v našej každodennosti. Je výzvou k vďačnosti, lebo aj vďaka tým autentickým svedkom viery sa môžeme dnes tešiť z daru viery.

V nedeľu 22. marca 2009 v Michalovciach, v kláštornej cerkvi Zoslania Svätého Ducha, kde sú aj uložené relikvie blaženého hieromučeníka Metoda CSsR, bude slávnostná spomienka na 50 rokov jeho mučeníckej smrti. Pri príležitosti tohto významného výročia boli aj razené cenné spomienkové medaily (bronzové a strieborné).

o. Metod Lukačik CSsR

www.trcka.nfo.sk, www.misionár.sk

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza