REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

70. výročie Michalovskej viceprovincie redemptoristov

Predstavení redemptoristov v Ríme dňa 21. decembra 1945 zriadili novú Michalovskú viceprovinciu redemptoristov byzantského obradu, avšak oficiálne vyhlásenie – promulgácia sa uskutočnilo 23. marca 1946 v Michalovciach, čím začala reálne jestvovať. Michalovská viceprovincia má teda 70 rokov. Prvým protoihumenom, čiže viceprovinciálnym predstaveným, bol, dnes už blahoslavený mučeník, Metod Dominik Trčka. V tom čase tvorili viceprovinciu tri komunity: Michalovce, Stropkov a Sabinov. Mala 42 členov – 14 kňazov, 3 študentov, 11 rehoľných bratov, 3 novicov a 11 juvenistov. Už o tri roky však bola vtedajšími štátnymi orgánmi zrušená. Obnova prišla až po nežnej revolúci v jeseni 1989 po 40 rokoch prenasledovania a útlaku. Je dobré si uvedomiť, že keď počítame len obdobie slobodného účinkovania tak máme len 31 rokov. Dnes má viceprovincia 5 kláštorov a 35 členov. Pôsobíme nielen na Slovensku, ale aj na Ukrajine (Zakarpatie).

Našou hlavnou činnosťou sú ľudové misie, hoci pôsobíme aj vo farnostiach. Ďalej dávame duchovné cvičenia v našich kláštoroch, vydávame časopis Misionár a inú náboženskú literatúru, naše Centro Arte čoraz viac zdobí sakrálne objekty Slovenska, v lete organizujeme Breakfestival v Červenom Kláštore.

Tešíme sa, že Vám môžeme v duchu svätého Alfonza Liguori slúžiť a budovať našu miestnu Gréckokatolicku cirkev. Ďakujeme aj za vašu priazeň a podporu. Chvála Bohu za všetko, za celých 70 rokov života Michalovskej viceprovincie redemptoristov. Prosíme aj o modlitby, aby sme boli vytrvalí a horliví v láske. 

o. Metod Marcel Lukačik CSsR

protoihumen

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove