REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

75. výročie gréckokatolíckich redemptoristov michalovskej viceprovincie

Dnes 23. marca 2021 si gréckokatolícki redemptoristi michalovskej viceprovincie pripomínajú 75. výročie svojho kánonického založenia. Michalovská viceprovincia bola zriadená už 21. decembra 1945 generálnym predstaveným Patrikom Murrayom CSsR v Ríme a promulgovaná v Michalovciach 23. marca 1946. Prvým viceprovinciálom bol vymenovaný o. Dominik Metod Trčka CSsR. Takto bola korunovaná 25 ročná apoštolská činnosť prvých gréckokatolíckych redemptoristov na Slovensku. Totiž redemptoristi oboch obradov prišli na Slovensko pred 100 rokmi a založili svoj prvý kláštor v Stropkove v jeseni 1921. Začali robiť ľudové misie po celom Slovensku a to nielen v Prešovskej eparchii, ale aj v Mukačevskej a Križevackej. Venovali sa aj duchovným cvičeniam, unionizmu, šíreniu úcty k Matke Ustavičnej Pomoci, zakladali rôzne spoločenstvá, vydávali časopis Misionár a rôzne publikácie. V roku 1931 bol dokončený už prvý gréckokatolicky kláštor redemptoristov v Michalovciach a tento kláštor sa stal neskôr aj sídlom novej viceprovincie. V čase svojho založenia michalovská viceprovincia bola súčasťou Pražskej provincie a mala tri kláštory v Michalovciach, v Stropkove a v Sabinove. Tvorili ju 14 kňazi, 11 rehoľní bratia a 3 študenti teológie a značný počet juvenistov. V súčastnosti michalovská viceprovincia patrí k provincii Bratislava-Praha a má 29 členov, z toho 2 rehoľných bratov, 1 stáleho diakona a 26 kňazov. Gréckokatolícki redemptoristi michalovskej viceprovincie pôsobia v troch kláštoroch na Slovensku (Michalovce, Stropkov, Stará Ľubovňa) a v dvoch na Ukrajine (Korolevo a Užhorod). Ich hlavnou misijnou činnosťou sú ľudové misie a školské misie ako aj spravovanie niekoľkých farností a Baziliky minor v Michalovciach. Prvý viceprovinciál o. Metod Dominik Trčka zomrel mučeníckou smrťou v Leopoldove 23. marca 1959 a bol vyhlásený za blahoslaveného mučeníka Svätým Otcom Jánom Pavlom II v Ríme 4. novembra 2001. Z pomedzi redemptoristov michalovskej viceprovincie boli vybratí 3 biskupi: Michal Rusnák CSsR, Milan Chautur CSsR a Marián Andrej Pacák CSsR. Redemptoristi michalovskej viceprovincie majú Vydavateľstvo Misionár a vydávajú aj mesačník Misionár. Tento rok si redemptoristi pripomínajú viacero ďalších výročí:
 – 20 rokov od beatifikácie bl. Metoda Dominika Trčku CSsR,
 – 30 rokov ich obnovenej misijnej činnosti na Zakarpatí,
 – 25 rokov od založenia prvého kláštora na Zakarpatí v Koroleve,
 – 90 rokov od založenia michalovského kláštora,
 – 110 rokov od narodenia prvého slovenského redemptoristu Božieho služobníka o. Jána Ivana Mastiliaka CSsR
a hlavne
 – 100 rokov ich stálej apoštolskej prítomnosti na Slovensku a založenie prvého kláštora v Stropkove.
 
o.Metod Marcel Lukačik CSsR
          Protoihumen
 
 

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza