REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

8. stretnutie Európskej konferencie redemptoristov Porto, 22. – 24. september 2015

V Portugalskom Porte sa uskutočnilo pracovné stretnutie všetkých vyšších predstavených redemptoristov z Európy. Vedenie Konferencie Európa (Koordinátor, jeho rada a sekretár) sa takto každoročne stretáva so všetkými provinciálmi, viceprovinciálmi a predstavenými regiónov. Na tomto stretnutí bolo prítomných 33 redemptoristov, vrátane dvoch generálnych konzultorov z Ríma a dvoch prekladateľov. Zasadania prebehli v angličtine a taliančine, teda v oficiálnych jazykoch Konferencie. V prvý deň bol prítomný aj generálny predstavený Michael Brehl, ktorý sa vyjadril k aktuálnym otázkam života Kongregácie a odpovedal na otázky prítomných. Počas týchto troch pracovných dní boli prerokované témy ako reštrukturalizácia Kongregácie, aktuálny stav Konferencie a hlavné výzvy, ktorým máme v blízkej budúcnosti čeliť, hodnotenie spoločných diel Konferencie, základná formácia redemptoristov podľa nového dekrétu o formácii, otázka migrantov v Európe, praktické veci ohľadom fungovania Konferencie, príprava na prvú časť generálnej kapituly, ktorá bude na budúci rok a bude sa konať podľa nového modelu 3. fáz, prežívanie jubilejného roku Matky ustavičnej pomoci a misijná medzinárodná komunita v Albánsku. V rámci modlitebného program stretnutia bola aj gréckokatolícka sv. liturgia v ukrajinčine, ktorú sme slávili v kaplnke miestneho ukrajinského spoločenstva. Predsedal jej protoihumen Ľvovskej provincie o. Andrij Rak a kázal o. Metod Lukačik. Hostila nás Portugalská provincia redemptoristov, ktorá má v súčastnosti 34 členov. Jedno popoludnie bolo venované prehliadke mesta, ktorého historické centrum je zapísané v UNESCO. Mnohí z nás využili možnosť navštíviť aj blízke mariánske pútnické miesto Fatima, ktoré sa aktuálne pripravuje na blížiacu sa storočnicu zjavení.

o. Metod M. Lukačik CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove