Warning: Undefined array key 0 in /data/1/0/103352d8-0c9f-4ddf-afbc-a671fc3ed576/misionar.sk/web/wp-content/plugins/nextgen-gallery/src/Display/DisplayManager.php on line 79

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Archieparchiálna odpustová slávnosť ku cti svätých Cyrila a Metoda v Stropkove

V dňoch 6. – 7. júla 2013 v našom gréckokatolíckom chráme sv. Cyrila a Metoda bola odpustová slávnosť ku cti Slovanských vierozvestcov apoštolom rovných Cyrilovi a Metodovi – spolupatrónom Európy. Táto odpustová slávnosť bola v roku keď si pripomíname 1150 výročie od príchodu Solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda na naše územie.

Program tejto odpustovej slávnosti bol nasledovný:

6. júl 2013 sobota

16. 30 Svätý ruženec

17. 00 Veľká večiereň

18. 00 Svätá liturgia hlavným slúžiteľom bol o. Jaroslav Štelbaský CSsR, viceprovinciál michalovskej viceprovincie redemptoristov. Pred sv. liturgiou o. Jaroslav posvätil vitráž na okne na koruši chrámu. Na tejto vitráži sú zobrazení naši blahoslavení mučeníci biskup Vasiľ Hopko, biskup Pavol Peter Gojdič OSBM, a náš spolubrat otec Dominik Metod Trčka CSsR. Sv. iturgiu svojím spevom spestrili naši mládežníci.

19.30 Katechéza „Misia sv. Cyrila a Metoda“ ktorú mal o. ThDr. Peter Borza, PhD., odborný asistent na katedre historických vied na GTF v Prešove.

20. 15 Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi

21. 00 Ďakovné duchovné pásmo mladých

22. 00 Adorácia Najsvätejšej Sviatosti

Po skončení duchovného programu nás naši mládežníci pozvali do obnovenej čajovne.

7. júl 2013 nedeľa

7. 00 Svätý ruženec

7. 30 Sv. liturgia, ktorú slúžil o. Jozef Jurčenko CSsR, rektor kláštora z Michaloviec.

9. 00 Svätý ruženec

9. 30 Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi

10. 00 Sv. liturgia hlavným slúžiteľom bol o. Daniel Dzurovčin protojerej, ktorý zastúpil pomocného otca biskupa Milana Lacha S.J., ktorý zo zdravotných dôvodov nemohol sa zúčastniť na tejto odpustovej slávnosti. Túto sv. liturgiu koncelebrovali naši spolubratia z Michaloviec, zo Starej Ľubovne a domáci zo Stropkova, viacerí kňazi z nášho stropkovského dekanátu ako aj rímskokatolícky o. dekan Ján Švec Bíly. Túto sv. liturgiu svojím spevom skrášlil náš domáci spevácky zbor sv. Cyrila a Metoda pod vedením pani dirigentky Ľudmily Jakubčovej.

Na tejto sv. liturgii sa zúčastnili aj predstaviteľa mesta MUDr. Peter Obrimčák – primátor mesta, Mgr. Alfonz Veselý – prednosta obvodného úradu a Mgr. Ivan Kleban – prednosta mestského úradu.

Na tejto odpustovej slávnosti sa zúčastnili v hojnom počte veriaci zo Stropkova a okolia.

Tohto ročná odpustová slávnosť prebiehala za príjemného letného počasia.

Pánu Bohu vďaka za dar sv. Cyrila a Metoda, apoštolov Slovanov, ktorí naším predkom v roku 863 priniesli vieru, Sväté Písmo v reči im zrozumiteľnej, Byzantskú liturgiu a kultúru.

Svätí Cyril a Metod vyproste nám dar živej viery, nádeje a lásky, aby sme aj my boli s milosťou Božou spasení aby sme boli svätými.

o. Ján Jozef Oharčák CSsR

neboli nájdené žiadne obrázky

(fotografie: Galéria-Kláštor Stropkov-Odpustová slávnosť – 06.07.2013 – 40 fotografií)

 

neboli nájdené žiadne obrázky

(fotografie: Galéria-Kláštor Stropkov-Odpustová slávnosť – 07.07.2013 – 37 fotografií)

 

 

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email