REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Archieparchiálna odpustová slávnosť sv. Cyrila a Metoda a Matky ustavičnej pomoci