REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Biskupská vysviacka Mariána Andreja Pacáka CSsR, nového Torontského biskupa pre gréckokatolíkov

V nedeľu 2. septembra v Bazilike Zoslania sv. Ducha v Michalovciach sa uskutočnila biskupská vysviacka redemptoristu Mariána Andreja Pacáka, ktorého sv. Otec František vymenoval 5. júla tohto roku za biskupa slovenskej eparchie sv. Cyrila a Metoda v Toronte, v Kanade. Stal sa tak tretím sídelným biskupom torontskej gréckokatolíckej eparchie. Hlavným svätiteľom bol prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak, ktorý je hlavou gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Spolusvätitelia boli: vladyka Milan Chautur CSsR košický eparchiálny biskup a vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup. Slávnosti sa zúčastnilo veľa vzácnych hostí, medzi nimi aj Jeho eminencia kardinál Jozef Tomko; Apoštolský nuncius na Slovensku arcibiskup Mons. Giacomo Guido Ottonello; arcibiskup Cyril Vasiľ – sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, ktorý sa k nám prihovoril v homílii; predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup a metropolita Mons. Stanislav Zvolenský a mnohí ďalší arcibiskupi a biskupi, zo Slovenska i zahraničia, veľa redemptoristov, kňazov i veriacich. Slávnosť vysielala naživo  TV Noe a TV Logos. Vladyka Cyril Vasiľ spomenul v kázni potrebné kvality biskupa ako aj jeho misiu, ktorú má nie od ľudí, ale od Boha. Slávnosť skrášlil chrámový Zbor sv. Jozefa pri Bazilike Minor. Na záver slávnosti novovysvätený vladyka Marián Andrej v mantii a kamilavke požehnal Boží ľud v bazilike a poďakoval všetkým za pomoc, ktorú zakúsil vo svojom živote. Zvlášť osobitne vyzdvihol dar svojej početnej rodiny, ktorej vďačí za veľmi veľa. Sme vďační Bohu za ďalšieho gréckokatolíckeho biskupa, ktorému bola zverená služba medzi slovákmi v Kanade i za peknú slávnosť jeho biskupskej chirotónie.

 

o. Metod Marcel Lukačik CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza