REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Blahorečenie zakladateľky redemptoristiek

V sobotu 18. júna 2016 v talianskom mestečku Foggia bola blahorečená zakladateľka Rehole najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristiek, mníška Mária Celeste Crostarosa.

Slávnosť sa uskutočnila pred svätyňou Panny Márie Kráľovnej  na juhu Talianska v mestečku Foggia.  Svätá omša začala o 10:30, ktorej predsedal pápežský delegát a prefekt Kongregácie pre kauzy svätých, kardinál, Angelo Amato. Tejto historickej udalosti v našej redemptoristickej rodine sa zúčastnili viacerí biskupi, medzi ktorými bol aj náš rodák otec arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, Sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme, taktiež veľký počet kňazov, rehoľných sestier redemptoristiek a veriacich laikov. Medzi prítomnými boli aj slovenské redemptoristky – gréckokatolícke z Vranova nad Topľou – Lomnice a rímskokatolícke z Kežmarku a i ďalší Slováci. Za redemptoristov Michalovskej  viceprovincie sa slávnosti zúčastnil o. Ján Jozef Oharčák CSsR.

Sestra Mária Celeste Crostarosa sa narodila 31. októbra 1696 v Neapoli a zomrela 14. septembra 1755 v talianskej Foggi.  Nová blahorečená je nielen zakladateľkou rehole redemptoristiek, ale aj osobou, ktorá zohrala významnú úlohu pri zrode Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov. Spolu so Svätým Alfonzom Mária de Liguorim v Duchu Svätom rozoznala, že Boh chce, aby bola založená nová misijná kongregácia, ktorá bude ohlasovať radostnú zvesť chudobným a najopustenejším.

Liturgická spomienka novej blahorečenej bola určená na 11. september.

Prosme novú blahoslavenú sr. Máriu Celeste Crostarosu aby sa za nás prihovárala u Pána Boha a vyprosila nám milosť, aby sme splnili Božiu vôľu, aby sme aj my boli s milosťou Božou spasení, aby sme aj my boli svätými.

o. Ján Jozef Oharčák CSsR

 

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza