REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

CENA MESTA STROPKOV PRE TAMOJŠIU KOMUNITU REDEMPTORISTOV

V nedeľu dňa 22. 5. 2022 popoludní sa v stropkovskom mestskom kultúrnom stredisku konalo slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktorého jediným bodom programu bolo odovzdanie viacero druhov ocenení vybraným osobnostiam, alebo organizáciám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zviditeľnenie Stropkova doma i v zahraničí.

Jedno z ocenení – Cenu mesta Stropkov získala aj tamojšia komunita kláštora redemptotistov. Toto ocenenie jej bolo udelené za rozvoj a zveľaďovanie mesta po jeho duchovnej stránke, misijnú činnosť v širokom okolí, vybudovanie Chrámu sv. Cyrila a Metoda a za šírenie dobrého mena mesta nielen doma, ale aj v zahraničí. Toto ocenenie z rúk primátora mesta JUDr. Ondreja Brendzu prevzal náš viceprovinciál o. Metod Marcel Lukačik CSsR. Pri jej preberaní sa poďakoval všetkým ľuďom, ktorí s redemptoristami pri mnohých krásnych projektoch spolupracovali a pomáhali. Za komunitu redemptoristov sa ešte slávnosti zúčastnili o. Jozef Vojtila a o. Jozef Troja ako aj o. Ján Jozef Oharčák.

Dnes už blahoslavený o. Metod Dominik Trčka CSsR, ktorý v roku 1921 prišiel spolu aj s o. Nekulom CSsR do Stropkova a tak započali pôsobenie redemptoristov na Slovensku, nech u PÁNA ŽATVY – všemohúceho Pána Boha vyprosí veľa horlivých – svätých redemptoristov, ktorí budú pokračovať v hlásaní RADOSTNEJ ZVESTI v tomto meste aj na celom svete

o. Ján Jozef Oharčák CSsR

 

 

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove