REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

CENA MESTA STROPKOV PRE TAMOJŠIU KOMUNITU REDEMPTORISTOV

V nedeľu dňa 22. 5. 2022 popoludní sa v stropkovskom mestskom kultúrnom stredisku konalo slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktorého jediným bodom programu bolo odovzdanie viacero druhov ocenení vybraným osobnostiam, alebo organizáciám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zviditeľnenie Stropkova doma i v zahraničí.

Jedno z ocenení – Cenu mesta Stropkov získala aj tamojšia komunita kláštora redemptotistov. Toto ocenenie jej bolo udelené za rozvoj a zveľaďovanie mesta po jeho duchovnej stránke, misijnú činnosť v širokom okolí, vybudovanie Chrámu sv. Cyrila a Metoda a za šírenie dobrého mena mesta nielen doma, ale aj v zahraničí. Toto ocenenie z rúk primátora mesta JUDr. Ondreja Brendzu prevzal náš viceprovinciál o. Metod Marcel Lukačik CSsR. Pri jej preberaní sa poďakoval všetkým ľuďom, ktorí s redemptoristami pri mnohých krásnych projektoch spolupracovali a pomáhali. Za komunitu redemptoristov sa ešte slávnosti zúčastnili o. Jozef Vojtila a o. Jozef Troja ako aj o. Ján Jozef Oharčák.

Dnes už blahoslavený o. Metod Dominik Trčka CSsR, ktorý v roku 1921 prišiel spolu aj s o. Nekulom CSsR do Stropkova a tak započali pôsobenie redemptoristov na Slovensku, nech u PÁNA ŽATVY – všemohúceho Pána Boha vyprosí veľa horlivých – svätých redemptoristov, ktorí budú pokračovať v hlásaní RADOSTNEJ ZVESTI v tomto meste aj na celom svete

o. Ján Jozef Oharčák CSsR

 

 

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza