REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Chrámový odpust a kňazská vysviacka