REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Chrámový odpust sv. Juraja v Užhorode

Farnosť svätého Juraja v Užhorode na Zakarpatskej Ukrajine, ktorú spravujú redemptoristi Michalovskej viceprovincie, dňa 6. mája 2016 slávila svoj chrámový sviatok. Predstaveným tunajšieho novovybudovaného kláštora sv. Gerarda Majelli a správcom farnosti je o. Juraj Rak CSsR a kaplánom o. Marek Maroš Kriška CSsR.

Odpustový program sa začal o 9:30 Utierňou a pokračoval Akatistom k Matke ustavičnej pomoci. Po celý čas veriaci mali možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Vyvrcholením odpustového programu bola o 10:30 slávnostná svätá liturgia s myrovaním a obchodom okolo chrámu s čítaním evanjelií. Hlavným celebrantom bol protosynkel Mukačevskej eparchie o. Vasiľ Chvasta. Kazateľom bol dekan z Užhorodu o. Vasiľ Blaščin, ktorý pred rokmi začal stavbu tohto chrámu. Neskôr chrám dostavali redemptoristi pod vedením o. Juraja Raka CSsR. Slávnosti sa zúčastnili viacerí kňazi pôsobiaci v okolí. Diakonskou službou posluhoval o. Pavlo Hoherčak CSsR, ktorý pochádza zo Zakarpatskej Ukrajiny a pred rokmi vstúpil do rádov redemptoristov Michalovskej viceprovincie. Teraz pôsobí v kláštore v Koroleve. Zo Slovenska prišiel viceprovinciál Michalovskej viceprovincie redemptoristov o. Metod Lukačik CSsR a o. Miroslav Bujdoš CSsR.  K spoločnej modlitbe sa pripojili aj sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie a sestry z rádu svätého Bazila Veľkého. Hojný počet veriacich a zvlášť detí svedčia medzi iným aj o tom, že domáci prijali prácu slovenských redemptoristov s nadšením. Pozvanie prijal a svojim spevom okrášlil svätú liturgiu aj katedrálny zbor z Užhorodu.

Nech Všemohúci Boh požehnáva prácu našich otcov v Užhorode, nech im požehnáva nové rehoľné povolania pochádzajúce z domáceho prostredia a teda Zakarpatskej Ukrajiny a nech sa po celej zemi hlása motto redemptoristov: „Hojné je u Neho Vykúpenie“.

o. Miroslav Bujdoš CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza