REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

br. Čanda Štefan Mária CSsR

Narodený:
1952 Malý Lipník

Kategória:
Rehoľný brat

oddo
2003 2007člen komunity v Stropkove
20072015člen komunity v Michalovciach
2015
člen komunity v Stropkove