REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

o. Bučko Cyril CSsR

zástupcaihumena stropkovského kláštora

– prvý radný ihumena stropkovského kláštora