REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Ďalšie práce pred \"Kľaštorom\" október 2010

]]>

  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove