REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Ďalšie práce pred \"Kľaštorom\" október 2010