REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Deň zasväteného života – 02. 02. 2013