REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Diakonská vysviacka Jozefa Troju CSsR