REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Diakonská vysviacka redemptoristu Vlada Kišáka

Michalovce

Dňa 22. septembra 2007 sa v chráme Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach uskutočnila diakonská vysviacka br. Vladimíra Kišáka, ktorú prijal vkladaním rúk košického exarchu Milana Chautura, CSsR.

Vladyka v kázni zdôraznil, že mladí ľudia dnes hľadajú spôsob ako by zaujali, presadili sa, stali sa hviezdou. Táto túžba je aj v srdci mladého kandidáta diakonskej služby. Za vzor ako zažiariť si však je potrebné zobrať samotného Krista, ktorý zažiaril tým, že sa stal služobníkom.
Ten sa nebál stratiť, aby získal. Táto cesta strácania však vyžaduje nielen počiatočný zápal, ale aj vytrvalosť. Tá neplynie iba z vedomostí získaných v seminári, na filozoficko-teologických štúdiách, či v bratskom živote v rehoľnom spoločenstve. Iba vďaka každodennej modlitbe, rozjímaniu, sv. ružencu či štúdiu sa tento zápal obnovuje a nehasne. Ani na dlhšiu cestu autom sa nevyberáme, ak nemáme dostatok paliva. Musíme si dotankovať, pretože by nás mohla zastihnúť nepríjemná situácia. Nie je nič príjemné ocitnúť sa v takejto situácii v cudzom kraji, v noci, v zime. Vtedy hrozí aj reálne nebezpečenstvo. Nič nám nepomôže, že sme ešte počítali s rezervou. Nenechajme sa teda prekvapiť. Vladyka ďalej zdôraznil, že ak sa dáme do služieb Boha, sme ako svieca, ktorá sa spaľuje, z ktorej zákonite ubúda. S tým musíme počítať. Bl. Metod Dominik Trčka spieval vo väzení iba obyčajnú koledu a jeho život skončil vo väzení. On sa spaľoval a spálil pre Boha. Nakoniec vladyka poprial budúcemu diakonovi, aby nikdy nechodil na rezerve, ale stále čerpal potrebné milosti a dary od živého Boha. Pripomenul mu, aby aj on bol ako svieca, ktorá sa spaľuje v službe Bohu.

Na slávnosti sa zúčastnil aj vladyka Florentin Crihalmeanu z rumunskej eparchie Kluj-Gherla. S novým diakonom sa pri prestole modlili rehoľní spolubratia protoigumen Jaroslav Štelbaský, Štefan Kitľan, Ján Čuchráč, Jozef Vojtila, Metod Lukačik, Maroš Dupnák, Samuel Čekan, Mikuláš Tressa, Ján Oharčák, Jozef Kišák, Atanáz Mandzák, Marián Pacák, Ondrej Pacák, správca farnosti Závadka Ján Marton, Vladimír Dráb a salezián don František. Na slávnosti sa zúčastnili sestry Služobnice Nepoškvrneného Počatia Panny Márie zo Starej Ľubovne, Spišskej Novej Vsi a Košíc a sestry baziliánky zo Sečoviec a päť sestier baziliánok z Rumunska na čele so sestrou provinciálnou Valentinou. Slávnosť obohatil svojim krásnym spevom chrámový zbor sv. Jozefa. Na liturgii slúžil protodiakon Kamil Drozd, prisluhovali študenti redemptoristi a bohoslovci z košického exarchátu.

Po liturgii sa prítomní vladykovia a koncelebranti spolu s prítomnými veriacimi modlili pred relikviami mučeníka bl. Metoda Dominika Trčku, zvlášť za novoposväteného diakona Vladimíra.

V poďakovaní protoigumen Jaroslav Štelbaský zdôraznil, že vladyka Milan je jedným z nás, keďže je redemptorista, a zvlášť v takýchto situáciách akou bola dnešná slávnosť nám vychádza v ústrety. Aj my ako redemptoristi chceme stáť po jeho boku. Poďakoval sa aj vladykovi Florentijovi za prítomnosť a spoločnú modlitbu. Nakoniec sa prihovoril diakonovi Vladimírov v tom duchu, aby sa na ňom splnili slová z príhovoru vladyku Milana.

Vladyka Florentij sa poďakoval za možnosť sláviť liturgiu v tomto chráme a v takejto atmosfére. Vyjadril presvedčenie, že gréckokatolíci v Rumunsku a na Slovensku majú mnoho spoločného, a to nielen byzantský obrad. Trpeli desaťročia pod komunistickým režimom, majú mučeníkov vladykov, kňazov, rehoľníkov. Poďakoval sa za krásne slávenie a tiež chrámovému zboru za spev.

Vladyka poďakoval rodičom diakona Vladimíra, že službe Bohu dali už druhého syna. Pripomenul im povinnosť ešte viac sa za nich modliť.

Slávnosť bola ukončená mnoholitstvijem Svätému Otcovi, prítomným vladykom, novému diakonovi i všetkým prítomným.

daatma

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza