REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Dňa 22. septembra 2007 sa o 10.00 hod. v Chráme Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach uskutoční diakonská vysviacka br. Vlada Kišáka, CSsR. Svätiteľom bude košický exarcha vladyka Milan Chautur, CSsR. Prosíme v tejto intencii o modlitby. Všetkých srdečne pozývame. redemptoristi

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza