REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Dlažba pred "Kľaštorom" položená 10. 11. 2010