REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Pripomíname si bl. Františeka Xaviera Seelosa

5. októbra si redemptoristi v kalendári Kongregácie pripomínajú blahoslaveného spolubrata – František Xavier Seelos bol veľkým duchovným sprievodcom a spovedníkom, múdrym vychovávateľom, kazateľom a horlivým pastierom.

František Xavier Seelos sa narodil v roku 1819 vo Füssene (Nemecko). Po začatí štúdií v diecéznom seminári spoznal Kongregáciu Najsvätejšieho Vykupiteľa. Odišiel do Severnej Ameriky a 20. apríla 1843 vstúpil do noviciátu redemptoristov. Za kňaza bol vysvätený 22. decembra 1844. Svoju kňazskú službu začal v Pittsburghu v Pensylvánii ako spolupracovník sv. Jána Nepomuckého Neumanna CSsR. Zároveň slúžil aj ako magistra noviciátu a ochotne hlásal Božie slovo. Potom sa úplne venoval kázaniu ľudových misií v angličtine a nemčine v rôznych štátoch Severnej Ameriky.

Zomrel v New Orleans 4. októbra 1867 vo veku štyridsaťosem rokov. Pápež dnes už sv. Ján Pavol II. ho 9. apríla 2000 vyhlasil za blahoslaveného.

Zdroj: Redemptoristi Varšavská Provincia

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza