REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Druhá časť X. viceprovinciálnej kapituly Michalovskej viceprovincie redemptoristov.

V našom kláštore v Stropkove sa v dňoch 17.-18.09.2020 uskutočnila druhá časť X. viceprovinciálnej kapituly Michalovskej viceprovincie redemptoristov, ktorej hlavným cieľom bolo schváliť apoštolský plán na obdobie 2020-2023. Okrem iného sme sa na tejto kapitule zamýšľali nad pozitívami, ale aj negatívami našej činnosti a bol priestor aj na podelenie sa tým, čo nás teší ale aj znepokojuje pri našej misii. Táto druhá časť X. viceprovinciálnej kapituly sa začala o 11.00  krátkou duchovnou obnovou, ktorú viedol náš viceprovinciálny predstavený o. Metod Marcel Lukačík CSsR. V slovách, ktorými sa nám o. Metod prihovoril, vyjadril myšlienku, či ako rehoľníci potrebujeme a túžime sa duchovne obnovovať. Ešte predpoludním sa už začala pracovná časť kapituly prvým zasadnutím. V priebehu jednotlivých zasadnutí sme už riešili, debatovali a radili sa o konkrétnych záležitostiach ohľadne našej misie. Snažili sme sa určiť prioritu našej činnosti a to cez mini anketu. Pre väčšinu kapitulárov sú našou prioritou ešte vždy misie, či už ľudové alebo školské. Nezabúdame však ani na iné časti našej činnosti, ako sú napríklad duchovné cvičenia, farská pastorácia, vydavateľská činnosť, Arcibratstvo svätého ruženca alebo práca s mládežou a iné. Na kapitule bol prítomný aj páter Václav Hypius CSsR, provinciál provincie Bratislava – Praha, ktorý je riadnym členom našej viceprovinciálnej kapituly. V prvý deň kapituly sme medzi nami privítali aj dvoch našich vladykov – vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa a vladyku Mariána Andreja Pacáka CSsR, eparchiálneho biskupa eparchie sv. Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Toronte v Kanade. Zavítali k nám z príležitosti šesťdesiatych narodením o. Jozefa Jurčenka CSsR, predstaveného kláštora v Stropkove. O 18.00 sme slávili archijerejskú svätú liturgiu, ktorej predsedal vladyka Marián a kazateľom bol vladyka Milan. V homílii nás vladyka Milan povzbudil k tomu, aby sme zostali vždy verní Kristovi a poprial nám veľa múdrosti pri hľadaní odpovede na mnohé, aj ťažšie, otázky. Na konci homílie vladyka Milan požehnal tým, ktorí sa chcú s láskou venovať budúcnosti našej mládeže cez ich formáciu. Po svätej liturgii bolo v priestoroch kláštora agape. Druhý deň kapituly sme schválili konečnú podobu nášho apoštolského plánu, ktorý je rozdelený do troch častí a to základné priority, misijné priority a apoštolské priority. V priebehu posledného zasadnutia mali spolubratia možnosť dávať otázky ohľadné tém, ktoré boli nedostatočne vysvetlené alebo otázky o nedostatkoch, ktoré videli vo viceprovincii. Na konci posledného zasadnutia sme odhlasovali koniec druhej časti X. viceprovinciálnej kapituly Michalovskej viceprovincie redemptoristov. Všetci veríme, že schválený apoštolský plán sa nám podarí zrealizovať aspoň z časti.

 

Jozef Troja CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza