REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Druhá polovica Veľkého pôstu v Stropkove 14. 03. 2010