Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Duchovná obnova a odpustová slávnosť bl. Metoda Dominika Trčku CSsR

Pred odpustovou slávnosťou sa 24. – 26. 08. v Michalovciach v bazilike minor konala duchovná príprava na túto slávnosť. Viedol ju o. Jozef Troja CSsR, ktorý počas troch dní predstavil veriacim vždy inú tému. V prvý deň obnovy hovoril o. Jozef o Bohorodičke ako o žene viery a modlitby. Pripomenul, že Mária prijala Božiu vôľu bez otázok a bezvýhradne sa dala formovať Bohom. Vo štvrtok o. Jozef pokračoval témou milosrdenstva a odpustenia. Zdôraznil, že každý s nás potrebuje odpustenie a že všetci máme preukazovať milosrdenstvo, aj tým, ktorí si to podľa našej mienky nezaslúžia. Duchovnú obnovu o. Jozef zakončil témou o modlitbe. Hovoril o modlitbe ako o základnej súčasti života každého kresťana. Pripomenul, že modlitba to je jedno zo základných spojení s Bohom.

Po duchovnej obnove nasledovala 27. – 28. 08. samotná odpustová slávnosť. Program slávnosti sa zača modlitbou svätého ruženca o 15.30. Po modlitbe nasledovala večiereň, ktorú viedol o. Jaroslav Štelbaský, predstavený michalovského domu. Po večierni sme sa pomodlili moleben ku cti blaženého Metoda Dominika Trčku CSsR. Počas tohto molebenu k nám dorazili pútnici, ktorí sa zúčastnili na X. ročníku púte k relikviám bl. Metoda. Po molebene sme slávili archijerejskú svätú liturgiu, ktorej predsedal vladyka Milan Chautur CSsR, emeritný košický biskup. V homílii vladyka Milan pripomenul na základe evanjelia o bohatom mládencovy v čom spočíva skutočné bohatstvo človeka. Pripomenul veriacim aj skutočný význam troch rehoľných sľubov – chudoby, čistoty, poslušnosti – ktoré si vo svojom živote vybral aj bl. Metod. Aj skutočné a verné prežívanie týchto troch sľubov pomohlo bl. Metodovi, aby mal silu osláviť Boha mučeníckou smrťou. Po svätej liturgii bola modlitba za ozdravenie a pomazanie olejom bl. Metoda.

V nedeľu 28. 08. slávnosť pokračovala modlitbou utierne o 07.00. Dopoludnia boli tri sväté liturgie. Odpustová archijerejská svätá liturgia začala o 11.00 a slávil ju spolu s nami vladyka Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup. Vladyka Cyril vo svojej kázni pripomenul, že mučenícka smrť b. Metoda bola jeho viťazstvom. Bl. Metod sa dokázal zdať svojej krajiny, svojho obradu, svojích plánov a prijal Boží plán. Vzdal sa aj svojho života, aby získal to konečné víťazstvo – večnú slávu v nebi. Na konci svätej liturgie bolo myrovanie a sprievod okolo chrámu. Popoludní približne okolo 15.00 sa začalo neformálne stretnutie v kláštornej záhrade, kde mali ľudia možnosť prísť, porozprávať sa a vytvoriť jedno spoločenstvo.

Autor: o. Jozef Troja CSsR

Viac: Michalovce CSsR

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email