REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Duchovná obnova na SZŠ sv. Bazila Veľkého v Prešove

„Nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli“ (Sk 4,20) to sú slova pápeža Františka s posolstva k Svetovému dňu misií 2021.
Aj s touto výzvou naši spolubratia o. Jozef Kišák a br. Gorazd Figura v dňoch (18.10. – 22.10.2021) a (25.10. – 27.10.2021) viedli duchovnú obnovu pre študentov SZŠ sv. Bazila Veľkého v Prešove.
Duchovná obnova na tejto škole bola trochu iná na akú boli študenti zvyknutý, keďže mimoriadne opatrenia nedovoľovali iný spôsob. Posledné roky študenti stále chodievali na duchovú obnovu do nášho kláštora do Stropkova na viac dni.
V čom spočívala inakosť? Každý jeden deň o. Jozef a br. Gorazd strávili od rana až do popoludnia s jednou triedou, kde študenti mohli cez rôzne katechézy, aktivity, svedectva, scénky, motivačné videa a modlitbu spoznávať silu Božej lásky, Božieho objatia, silu odpustenia, hodnoty svojho života. Zároveň mali možnosť sa počas prestávok porozprávať. A taktiež po skončení programu mohli prijať sv. zmierenia.
Jedno popoludnie bolo venovane aj pedagógom tejto školy, kde sa pomodlili 9. hodinku po ktorej nasledovalo slovo povzbudenia a svedectvo br. Gorazda, ktoré vyústilo do záverečného požehnania.
Pandémia odhalila a prehĺbila problémy vo vzťahoch, plno bolesti, smútku, strachu a neistoty. Ako jedná študentka povedala: „Potrebovala som počuť tieto slová nádeje a súcitu ešte raz. Aj keď som ich počula viac krát.“
Ďakujeme všetkým za prijatie, pohostinnosť sestier Baziliánok v kláštore, požehnanú atmosféru na škole, za každú modlitbu a na záver aspoň zopár záberov.

o. Jozef Kišák CSsR

All-focus

All-focus

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza