REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Duchovná obnova o kňazskom a rehoľnom povolaní

Polročné prázdniny v čase 2.- 4. februára 2018, ôsmi mladí chlapci strávili na duchovnej obnove o kňazskom a rehoľnom povolaní v kláštore redemptoristov v Stropkove. Spoločné rozhovory, modlitby, svedectva viacerých redemptoristov, spovede, katechézy, inšpiratívne aktivity, osobná adorácia do neskorých nočných hodín, to všetko bolo predostreté mladým mužom, ktorých téma zasväteného života oslovuje a láka. Hneď úvodným hosťom stretnutia bol viceprovinciál redemptoristov o. Metod M. Lukačik CSsR, ktorý počas svätej liturgie, ale aj večerného stretnutia rozprával o povolaní rehoľného kňaza. Spomenul Matku Terezu, ktorá sa vyjadrila, že „v láske sa nemožno pomýliť“. Viacerí sa k tomuto tvrdeniu počas víkendu vracali. „Ak si odpoviem na Božie povolanie ku kňazstvu a motiváciou bude láska, nemôžem sa mýliť“.

V sobotu predpoludním sa vo svojej prednáške podelil o. Jozef Kišák CSsR, v ktorej spomínal čím všetkým si popri svojich spolužiakoch na strednej škole musel prejsť počas rozhodovania sa pre rehoľný život. Hovoril osobné svedectvo svojho rehoľného a kňazského života. V druhej prednáške sa prihovoril o. Jozef Jurčenko CSsR hovoril o Božom volaní. Ako dlhoročný predstavený redemptoristov neraz musel rozhodovať nielen ohľadom seba samého, ale aj o chode viceprovincie a aj o svojich spolubratoch vo viceprovincii. Tak namieste bola otázka, ako v týchto situáciách dokázal počuť a rozoznať Boží hlas a Božiu vôľu. Dnešný človek sa neraz pýta na to, ako ľahko niečo dosiahnuť bez toho, aby ho to stálo veľa síl, energie a času. O. Jozef Jurčenko CSsR rozprával o začiatkoch svojho kňazstva, ako musel preto emigrovať, odísť zo svojej krajiny a od svojej rodiny. Mladí chlapci si kládli otázku: „čo sú ochotní obetovať pre kňazstvo, do ktorého ich Boh volá“. V poslednej tretej katechéze o. Miroslav Bujdoš CSsR hovoril o zmysle troch rehoľných sľubov, ako to vyzerá v praxi, čo získal tým, že tie sľuby kedysi ako rehoľník Bohu dal. Konštatoval, že veľa krát na to, čo Boh od neho žiadal, sa necítil pripravený. Ale to vôbec nevadilo, pretože to Boh bol pripravený konať v jeho živote a skrze neho. Boh pre náš život šije plány na mieru, ale nie na mieru našich schopností, ale na mieru Jeho schopností. Použil slová svätého Alfonza: „Boh ťa nemiluje, pretože si atraktívny a šikovný, ale robí ťa atraktívnym a šikovným, pretože ťa miluje“. Prosíme drahí čitatelia o modlitbu za chlapcov, aby mali odvahu odpovedať Bohu na volanie a citlivé uši, aby počuli Boží hlas. Je veľa dobra v našej mládeži, veľa snov, ale tiež aj obáv a strachu. Preto potrebujú naše modlitebné zázemie.

 

o. Miroslav Bujdoš CSsR

]]>

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza