REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Duchovná obnova pre chlapcov o kňazskom a rehoľnom povolaní 03. – 05. 01. 2016 Stropkov