REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Duchovná obnova pre chlapcov o kňazskom a rehoľnom povolaní

Počas jarných prázdnin 5. – 7. marca 2017 sa konala duchovná obnova o rehoľnom a kňazskom povolaní v kláštore redemptoristov v Stropkove. Témou stretnutia bolo presvedčenie: „Boh nepovoláva ideálnych ľudí, ale ľudí s ideálmi“. Piati mladí chlapci: Samuel Malík, Tobiáš Maňko, Patrik Šujeta, Pavol Chomič a Samuel Pančuška sa modlili a zamýšľali nad povolaním do rehoľného a kňazského života. Duchovnú obnovu viedol o. Miroslav Bujdoš CSsR. Viacerí spolubratia redemptoristi zo stropkovskej komunity prišli zúčastnených povzbudiť a podeliť sa so svojimi skúsenosťami zo života. Hneď v úvode nás privítal viceprovinciál o. Metod Lukačik CSsR. O. Miroslav Čajka CSsR prišiel s povzbudením viery a predstavil aj svoju životnú cestu k rehoľnému a kňazskému životu. Predstavený stropkovského kláštora o. Jozef Vojtila CSsR prijal pozvanie na posedenie pri káve a zaujímavý rozhovor. Br. Marek Olčák CSsR hovoril o svojom povolaní a spomínal aj na prvé reakcie ľudí z jeho okolia, keď oznámil, že vstupuje do kláštora. Br. Miroslav Liška CSsR opisoval vo svojom svedectve výhody, ktoré vyplývajú z celkového zasvätenia sa Bohu rehoľnými sľubmi. Zhodnotil doterajších sedem rokov svojho rehoľného života. Chlapci odchádzali povzbudení a rozlúčili sa s tým, že dvere budú mať vždy otvorené u redemptoristov, keby sa potrebovali hoci len vyspovedať, poradiť, alebo pomodliť.

o. Miroslav Bujdoš CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza