REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Duchovná obnova pre chlapcov o kňazskom a rehoľnom povolaní 29. – 31. 10. 2016