REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Duchovná obnova pre chlapcov o kňazskom a rehoľnom povolaní

Počas jarných prázdnin 5. – 7. marca 2017 sa konala duchovná obnova o rehoľnom a kňazskom povolaní v kláštore redemptoristov v Stropkove. Témou stretnutia bolo presvedčenie: „Boh nepovoláva ideálnych ľudí, ale ľudí s ideálmi“. Piati mladí chlapci: Samuel Malík, Tobiáš Maňko, Patrik Šujeta, Pavol Chomič a Samuel Pančuška sa modlili a zamýšľali nad povolaním do rehoľného a kňazského života. Duchovnú obnovu viedol o. Miroslav Bujdoš CSsR. Viacerí spolubratia redemptoristi zo stropkovskej komunity prišli zúčastnených povzbudiť a podeliť sa so svojimi skúsenosťami zo života. Hneď v úvode nás privítal viceprovinciál o. Metod Lukačik CSsR. O. Miroslav Čajka CSsR prišiel s povzbudením viery a predstavil aj svoju životnú cestu k rehoľnému a kňazskému životu. Predstavený stropkovského kláštora o. Jozef Vojtila CSsR prijal pozvanie na posedenie pri káve a zaujímavý rozhovor. Br. Marek Olčák CSsR hovoril o svojom povolaní a spomínal aj na prvé reakcie ľudí z jeho okolia, keď oznámil, že vstupuje do kláštora. Br. Miroslav Liška CSsR opisoval vo svojom svedectve výhody, ktoré vyplývajú z celkového zasvätenia sa Bohu rehoľnými sľubmi. Zhodnotil doterajších sedem rokov svojho rehoľného života. Chlapci odchádzali povzbudení a rozlúčili sa s tým, že dvere budú mať vždy otvorené u redemptoristov, keby sa potrebovali hoci len vyspovedať, poradiť, alebo pomodliť.

o. Miroslav Bujdoš CSsR ]]>

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza