REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Duchovná obnova pre chlapcov o kňazskom a rehoľnom povolaní 5. – 7. marec 2017