REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Duchovná obnova pred Klokočovským odpustom

V dňoch 11.-12. augusta 2022 veriaci pútnici prichádzali na najvýznamnejšie pútnické miesto Košickej eparchie do Klokočova. Duchovnú obnovu viedla komunita redemptoristov z Michaloviec. V homíliách sa veriacim prihováral o. Miroslav Bujdoš CSsR. Svojou výzvou vysloviť: „odpúšťam a prosím o odpustenie“ pozýval prítomných k svätej spovedi a s touto službou boli k dispozícii ďalší spolubratia o. Metod Lukačik CSsR a o. Jaroslav Štelbaský CSsR.

Po večerných liturgiách otcovia redemptoristi, v prvý deň sa modlili o uzdravenie duše i tela na príhovor sv. Gerarda, pričom požehnávali so šatkou sv. Gerarda predovšetkým manželské páry s prosbou o počatie a o požehnanie daru rodičovstva. V druhý deň priniesli so sebou olej blahoslaveného Metoda Dominika Trčku, na ktorého príhovor sa modlili o dar zdravia pre prítomných pútnikov.

Hojná účasť veriacich a program duchovnej obnovy tak pripravil pútnikov na najväčšiu eparchiálnu odpustovú slávnosť Košickej eparchie.

Autor: o. Miroslav Bujdoš CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza