Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

V stropkovskom kláštore redemptoristov sa 26. – 30. 11. 2023 uskutočnili duchovné cvičenia pre kňazov. Viedol ich vladyka Milan Chautur CSsR, emeritný košický eparcha. Na týchto duchovným cvičeniach bolo prítomných 23 kňazov a jeden rehoľný brat. V rámci programu bola modlitba prvého, tretieho, šiesteho a deviateho času, tri zamyslenia na určitú tému, sv. liturgia a večiereň. Program duchovných cvičení sa začal v nedeľu večer 26. 11. 2023 večerou. V úvodnom zamyslení o 19.30 vladyka Milan povzbudil prítomných, aby si dopriali počas týchto dní čas na odpočinok, čas na počúvanie a čas na mlčanie. Vyzval na počúvanie Božieho hlasu cez ticho duchovných cvičení. Vo svojich zamysleniach nám vladyka vždy pripomenul nejakú dôležitú pravdu, týkajúcu sa nášho povolania a kňazstva. Vladyka Milan nás veľmi obohatil svojimi slovami, ktoré vypovedal. Tu je niekoľko myšlienok z jeho zamyslení:

 • ak chceme pochopiť, čo znamená byť kňazom, musíme zistiť, kým som ako človek. Aj ako kňaz
  musím jednať ako človek. Tak, ako ja jednám s tými druhými, hovorí o mne, ako vnímam svoje
  človečenstvo.
 • kňazstvo je veľká skutočnosť. Je dôležité, aby sme si to my správne uvedomovali. Naše kňazstvo
  nezáleží od veľkosti sveta, ale on našej malosti a pokory.
 • ak Ježiš povoláva svojich apoštolov, vždy im pripomína potrebu opatrnosti. Kňaz, ktorý sa púšťa do
  práce a činnosti, musí počítať z obetou. Kňaz sa má učiť aj od jednoduchých ľudí robiť správne
  rozhodnutia.
 • cieľom nášho kňazstva nie je tento svet. Som nasmerovaný na večnosť. Ako kňazi by sme mali viac
  hovoriť a kázať o nebi a večnosti.
 • ako kňazi máme v dnešnej dobe brániť to, čo je v Cirkvi najviac napádané. Kňazmi sme v každej
  chvíli a za každých okolnosti. Kňaz vedie ľudí, preto nemá byť len kamarátsky, ale má mať aj autoritu.
  Ak chceme zistiť pravosť cesty nejakého cirkevného spoločenstva, mali by sme v ňom hľadať tri
  skutočnosti – hierarchiu, Eucharistiu a mariánsku úctu.
 • Kňazi vo svojej službe by sa mali opierať o Krista a jeho Matku. Mária je známa tým, že nič svoje
  neurobila. Svoju svätosť dosiahla skrytosťou svojho života. Pravú úctu k Márii treba vždy vidieť vo
  svetle samotného Vtelenia.
 • V centre sv. liturgie je vždy Kristus a nie spôsob slávenia, rubriky a pod. Od našej sústredenosti pri
  slávení závisí to, ako veriaci budú vnímať samotnú sv. liturgiu.
 • Kristus nám pre naše kňazstvo dáva pomoc: svoju Matku, Eucharistiu a pre východného kňaza jeho
  rodinu. Táto pomoc nás nasmeruje na cieľ – na spásu. Kňazská rodina reprezentuje pred Bohom
  všetky rodiny farnosti.
 • modlitba je tým, čo nás utvrdzuje a posilňuje v našom kňazskom povolaní. Ak sa kňaz modlí, vytrvá
  na ceste svojho povolania.
 • ako kňazi si musíme vyjasniť, ktoré skutočnosti nám pomáhajú vytrvať na ceste nášho povolania.
  Denne sa musíme modliť za naše kňazstvo a za stabilitu nášho povolania.

Kňazské duchovné cvičenia sa ukončili na sviatok svätého apoštola Andreja Prvopovolaného 30. 11. 2023 modlitbou šiestej hodinky, zaspievaním Veľkého slávoslovia, archijerejským požehnaním a spoločným obedom.

Autor a foto: o. Jozef Troja CSsR

Duchovné cvičenia kňazov Stropkov, 26. – 30. 11. 2023

Obrázok 1 z 5

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email