REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Duchovné cvičenia „Lectio divina“ pre redemptoristov v Tuchove (Poľsko)

V prvých októbrových dňoch (1. – 5. októbra 2023) sa šestnásť spolubratov redemptoristov z Gdyne, Gliwic, Krakova, Landshutu (Nemecko), Lublinu, Stropkova (Slovensko), Toruňa, Tuchova a Vroclavu stretlo v sanktuáriu Tuchovskej Panny Márie, aby prežili svoje každoročné duchovné cvičenia v duchu lectio divina pod vedením o. Krzysztofa Wonsa SDS, riaditeľa Centra pre duchovnú formáciu (CFD) salvatoriánov v Krakove.

Vydali sme sa na púšť – ako sa zvyklo hovoriť o duchovných cvičeniach prežívaných na mieste ústrania, ticha a osobného stretnutia s Bohom. Témou duchovných cvičení bola „Mária, celá krásna„. Počas duchovných cvičení sme sa zamýšľali nad tajomstvami života Matky Spasiteľa. Meditovali sme o tajomstve jej zjavenia archanjelom Gabrielom a jej zvestovania v bezvýznamnom meste Nazaret, ktoré sa v textoch Starého zákona ani raz nespomína. S úžasom a adoráciou sme sa skláňali pred tajomstvom betlehemských jaslí – tak drahých nášmu zakladateľovi, sv. Alfonzovi Márii de Liguori. Spolu s milovaným učeníkom sme stáli po boku Nepoškvrnenej Matky Cirkvi na skalnatom vrchu Golgoty, aby sme si znovu vypočuli slová milovaného Majstra: «Synu, hľa, tvoja Matka» a pozvali ju od tej hodiny opäť do našich príbytkov. Nakoniec sme sa zamysleli nad tajomstvom Piety – pozreli sme sa na Ježiša položeného v lone Panny Márie – pýtali sme sa na jej pokušenia. Znova sme ju počuli: «Nech sa mi stane…» a popretkávanou jej modlitbou z Božieho slova: «Chvála duša, moja Pána…»

Autor: o. Stanislaw Paprocki CSsR, Lublin

Zdroj: Varšavská Provincia

Duchovné cvičenia v Tuchove 2023

Obrázok 1 z 3

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza