REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Duchovné cvičenia pre ženy v Michalovciach 23. – 26. 02. 2010