REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Duchovné cvičenia v Rowach (Poľsko)

V dňoch 23. – 27. októbra 2023 sa v rekolekčnom dome v Rowach uskutočnila ďalšia séria provinciálnych duchovných cvičení pod vedením o. Piotra Andrukiewicza CSsR z Łomnice-Zdrój.

Duchovných cvičení sa zúčastnilo 13 redemptoristov medzi inými aj o. Milan Zaleha CSsR z michalovskej viceprovincie a 2 diecézni kňazi. Kľúčovým slovom bol „úžas“. Najprv úžas nad osobou Boha a jeho láskou, potom údiv nad stvorením ako miestom, kde sa Boh zjavuje. Ďalšou etapou reflexie bol úžas nad tým, kým sme v Božích očiach, potom eucharistický úžas a nakoniec úžas nad Cirkvou. Tento evanjeliový postoj, ktorý Ján Pavol II. povzbudzoval a často spomína František, je neustále potrebný, aby sme neupadli do rutiny, zvyku a ľahostajnosti, ktoré hrozia stratou sviežosti viery. Cieľom duchovných cvičení bolo znovu získať schopnosť byť detským obdivom k Bohu, jeho darom, nášmu povolaniu a Božiemu pôsobeniu v Cirkvi a vo svete.

Nádherná jesenná scenéria obklopujúca miesto nášho útočiska pri Baltskom mori viedla k meditácii a vnútornému pokoju, modlitbe v spoločenstve a samote a rozjímaniu o znameniach Božej prítomnosti. Bratská atmosféra a vzájomná otvorenosť umožnili zakúsiť Božiu prítomnosť žijúcu uprostred nás.

P. Piotr Andrukiewicz CSsR, Łomnica-Zdrój

Zdroj a viac: Varšavská provincia

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza