REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Duchovné cvičenia v Stropkove

V dňoch 27.- 29. októbra sa v kláštore redemptoristov konali duchovné cvičenia pre katechétov náboženstva a učiteľov, na tému duchovné rozlišovanie pod vedením otca Pavla Tomka CSsR. Účastníci boli pozvaní zastaviť sa a vidieť seba vo vzťahu s Bohom a zjednotiť sa s ním v modlitbe. Program v tieto dni bol bohatý cez prednášky, modlitby časoslova, rozjímania, sväté liturgie, v tichu a uctievaní pred Najsvätejšou Eucharistiou ako aj obohacujúci film. V nedeľu, po skončení duchovných cvičení, odchádzali prítomní domov povzbudení a obohatení.

Zdroj a viac: grkatpo

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza