REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Fatimská sobota a stretnutie zasvätených osôb 03. 02. 2018 v Michalovciach

Ani vo februári sme nezabudli sláviť fatimskú sobotu, ktorá bola výnimočná tiež tým, že v rámci nej sa uskutočnilo stretnutie zasvätených osôb, ktoré pôsobia a žijú na území košickej eparchie s vladykom Milanom Chauturom CSsR. Liturgický program sa začal modlitbou tretieho času, ktorý viedol o. Marko Rozkoš. Približne o 09.15 sme pokračovali prednáškou, ktorú nám predstavila provinciálna predstavená Sestier služobníc nepoškvrnenej Panny Márie sestra Petra Eva Sičáková SSNPM. O 09.30 sme začali sláviť archijerejskú svätú liturgiu, ktorej hlavným celebrantom bol vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Vladyka Milan pripomenul nielen zasväteným osobám, že vzťah k Bohu nemá byť len o zachovávaní vonkajších predpisov a prikázaní. Dal do popredia osobu Panny Márie. Ona bola tou, ktorá veľa nehovorila, tou, ktorá sa veľa nepýtala, ale naplno prežívala vnútorný vzťah ku svojmu Bohu. Dal ju ako príklad nielen pre rehoľnice, ale aj pre rehoľníkov. Vladyka Milan zdôraznil, že práve zasvätené osoby majú ukazovať svedectvo hlbokého vzťahu s Kristom. Nestačia konferencie a prednášky o zasvätenom živote ak to všetko nebude podopreté svedectvom života. Je potrebné, aby postoje zasvätených určoval jedine Boh.

Popoludní sa vladyka Milan stretol so zasvätenými osobami košickej eparchie. Bohužiaľ, všetci z rôznych príčin prísť nemohli. Prednášku na tomto stretnutí, ktoré sa konalo v michalovskom kláštore redemptoristov, mal o. Metod M. Lukačík CSsR, viceprovinciál redemptoristov michalovskej viceprovincie. V prednáške hovoril o zväzku zasväteného života a psychológie. Počas stretnutia mohla každá rehoľná rodina povedať, čím jeho komunita alebo provincia žije. Naše stretnutie zasvätených osôb sme zakončili modlitbou molebenu k bl. Metodovi D. Trčkovi CSsR.

 

o. Jozef Troja CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza