Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Formačný deň michalovskej viceprovincie CSsR

Formačný deň, ktorý sa konal dňa 09.06.2022 v Stropkove, pre našu viceprovinciu na tému „Kňazské krízy a duchovné vedenie“ tento krát viedol o. Krzysztof Dyrek SJ z Poľska. Program sme začali modlitbou tretej hodinky približne o 09.00 v kláštornej kaplnke. Po modlitbe nasledovali dve prednášky na vyššie spomenutú tému. Počas prestávky medzi prednáškami bol čas na bratské rozhovory „pri káve“. Po prednáškach, približne o 12.15 sme sa opäť stretli v domovej kaplnke na modlitbu šiestej hodinky, po ktorej nasledoval obed.

O 13.30 sme začali prácu v skupinkách. Mali sme sa zamýšľať nad svojimi vlastnými skúsenosťami ohľadne duchovného vedenia a či my sami sme duchovnými vodcami pre niektorých ľudí. Okolo 14.00 nasledovalo spoločné stretnutie, na ktorom predstavitelia jednotlivých skupiniek predstavili výsledky práve v skupinách. Pred koncom stretnutia v mene všetkých otcovi Krzysztofovi poďakoval o. Metod M. Lukačik CSsR, náš viceprovinciálny predstavený. Spoločne sme o. Krzysztofovi zaspievali Mnohaja lita. V samotnom závere formačného stretnutia sme sa pomodlili modlitbu za nové rehoľné povolania do našej michalovskej viceprovincie.

o. Jozef Troja CSsR

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email