REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Formačný deň viceprovincie

Vyše polovica, presnejšie sedemnásť členov našej viceprovincie, malo v Stropkove 23.11.2019 svoj formačný deň. Pozvaným hosťom bol pán Marián Kolník, ktorý pri svojich povinnostiach, prednáškach a úlohách manažéra nezabúda žiť život s Bohom. Akoby takou nosnou témou formačného dňa bolo LÍDERSTVO. Pán Kolník nám hovoril o tom, čím by sa mal vyznačovať správny líder, aké vlastnosti by mal mať a ako by sa mal zachovať v rôznych situáciach života. Jednou z hlavných vlastností lídra by mala byť dôveryhodnosť a prirodzená autorita. Líder nie je ten, kto o všetkom sám rozhoduje, ale ktorý v spolupráci s inými tvorí spoločnú víziu. Dáva aj ostatným možnosť rozvíjať sa a podnecuje ich k vlastným nápadom a usilovnosti. Líder je hlavne dobrým príkladom pre tých druhých – povedal medzi iným pán Marián.

V ďalšej časti stretnutia pán Kolník hovoril o dôvere a vzťahoch, bez ktorej nemôže fungovať nijaké spoločenstvo, firma, rodina a pod. Dôveru prirovnal k akváriu, v ktorom plávajú vzťahy. Počas stretnutia sme nezabúdali na náš vzťah s Bohom, ktorý sme medzi iným vyjadrili aj modlitbou tretej a šiestej hodinky. 

 

o. Jozef Troja

 

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza