REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

GDPR

Naša organizácia (Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa, so sídlom: Masarykova 35, 071 01 Michalovce, čiže Michalovská viceprovincia redemptoristov) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na tomto odkaze

  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori