REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Generálny predstavený redemptoristov inauguroval provinciu Bratislava–Praha

Bratislava 13. februára (TK KBS) V Bratislave sa dnes začala mimoradna kapitula redemptoristov, ktorá bude trvať do 17. februára 2017. Zišli sa na nej redemptoristi Pražskej provincie a Bratislavskej viceprovincie. Na kapitule je prítomný aj generálny predstavený kongregácie P. Michael Brehl a koordinátor Konferencie Európa P. Jacek Zdrzałek.

Generálny predstavený dnes pri rannej svätej omši slávnostne inaguroval novovzniknutú provinciu Bratislava – Praha. Pri tejto príležitosti v homílii povedal: „Redemptoristi nasledujú Vykupiteľa, nielen akýsi pojem, ale osobu, ktorá je prítomná a koná. On bude ten, kto bude bdieť nad novou provinciou Bratislava – Praha. Teraz počas svojej I. kapituly bude nová Provincia čeliť možno najnáročnejším výzvam na spoločnej ceste, ktorá sa práve začína. Redemptoristi však môžu počítať s prítomnosťou Vykupiteľa a s pomocou Matky ustavičnej pomoci.“

Pred záverečným požehnaním generálny predstavený poprosil P. Václava Hypiusa, niekdajšieho viceprovinciála jednotky Bratislava, aby v slovenčine prečítal dekrét ustanovujúci novú provinciu.

Na kapitule zúčastňuje aj P. Metod Lukačik, viceprovinciál jednotky Michalovce, ktorá sa stala viceprovinciou novovzniknutej provincie. Svoje zastúpenie majú aj laické spoločenstvá, ktoré sú partnermi v misii redemptoristov. Zastupuje ich vedúci spoločenstva Rieka Života Bohumír Živčák. Na pozvanie proviciála Pražskej jednotky, P. Jozefa Michalčíka a viceprovinciála Bratislavskej jednotky P. Václava Hypiusa prišli vznik novej provincie osláviť aj provinciál Varšavskej provincie P. Janusz Sok a provinciál jednotky Mníchov – Viedeň, P. Alfons Jestl.

Úlohou tejto kapituly je schváliť pripravené dokumenty nutné pre život novej provincie Bratislava – Praha: Stanovy, Pastoračný plán, Ekonomický plán, Plán komunitného života, a zvoliť vedenie provincie na aktuálne štvorročné obdobie.

Zdroj: www.tkkbs.sk

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza