REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Gréckokatolícki veriaci majú už 30 rokov svoj chrám v Starej Ľubovni

4.-5. novembra 2023 v chráme Matky Ustavičnej Pomoci v Starej Ľubovni najviac používaným slovom bolo slovo: „Ďakujeme“. Výrazy vďačnosti patrili Pánu Bohu, Cirkvi za redemptoristov a sestry služobnice, pôsobiacich vo farnosti počas uplynulých tridsiatich rokov. Rektor kláštora a správca farnosti o. Ondrej Pacák CSsR poďakoval mnohým veriacim, ktorí sa aktívne podieľajú na chode farnosti, či to kantorským spevom, službou cerkovníkov, … . V sobotňajšej homílii vladyka Marián Andrej Pacák CSsR zaspomínal s prítomnými na začiatky farnosti.

Slávnosť vyvrcholila v nedeľu archijerejskou svätou liturgiou, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol vladyka Peter Rusnák. Medzi prítomnými bol vladyka Marián Andrej Pacák, o. Miroslav Bujdoš CSsR, viceprovinciány predstavený Michalovskej viceprovincie redemptoristov, protopresbyter o. Rastislav Janičko, spolubratia redemptoristi, eparchialni kňazi, rehoľné sestry služobnice. Pozvanie prijal aj primátor mesta Stará Ľubovňa p. Ľuboš Tomko. Liturgickým spevom slávnosť obohatil zbor sv. Jozefa, ktorý pôsobí v Bazilike minor v Michalovciach. Popoludňajší program patril speváčke Sime Magušinovej a jej kapele.

V závere prianie, ktoré vyslovil vladyka Milan Chautur CSsR pri posviacke chrámu: „nech Chrám Matky Ustavičnej Pomoci v Starej Ľubovni bude miestom, kde sa bude stretávať človek s Bohom a človek s človekom“.

Foto: Michal Petrilak

Gréckokatolícki veriaci majú už 30 rokov svoj chrám v Starej Ľubovni

Obrázok 1 z 7

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza