Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Historický kalendár redemptoristov

2

– vladyka Michal Rusnák (Rusnačok) bol vysvätený za biskupa (1965)

– zomrel Jan Cyril Zakopal (1974)
5
– sviatok – svätý Ján Neumann (zomrel v r. 1860)
11
– narodil sa blahoslavený František Seelos (1819)
12
– narodil sa blahoslavený Gašpar Stangassinger (1871)
14
– sviatok – blahoslavený Peter Donders (zomrel v r. 1887)
– svätý Klement Mária Hoffbauer bol vyhlásený za patróna Viedne (1914)
15
– blahoslavený Január Sarnelli vstúpil k redemptoristom (1734)
16
– svätý Ján Neumann zložil rehoľné sľuby (1842)
– prehlásenie heroickosti cností blahoslaveného Gašpara Stangassingera (1986)
– zomrel vladyka Michal Rusnák (Rusnačok) (2003)
21
– narodil sa Vladimír Arvaj (1914)
22
– kráľ Neapola Ferdinand IV. schválil „Regolamento“ (1780)
23
– svätý Alfonz Maria de Liguori získal doktorát z cirkevného a civilného práva (1713)
28
– zomrel Ján Ďurkáň (1972)
29
– svätý Klement Mária Hoffbauer bol beatifikovaný (1888)
– svätý Gérard Majella bol beatifikovaný (1893) 

1
– zomrel Josef Maria Fail (1978)
– zomrel Vladimír Arvaj (1994)
4
– blahoslavený Vasiľ Veličkovskij bol vysvätený za biskupa (1963)
8
– blahoslavený Nikolaj Čarneckij bol vysvätený za biskupa v chráme svätého Alfonza v Ríme (1931)
9
– narodil sa Josef Maria Fail (1908)
– založenie Alfonziánskej akadémie v Ríme (1949)
16
– narodil sa Andrej Prokopovič (1923)
22
– narodil sa Peter Pavol Blasucci (1729)
25
– pápež Benedikt XIV. schválil Kongregáciu a Pravidlá (1749)
28
– svätý Alfonz Mária de Liguori založil Villa Liberi (1734)
vo februári svätý Klement Mária Hoffbauer založil prvý kláštor za Alpami vo Varšave (1787)

Obsah accordion

APRÍL
2
– zomrel blahoslavený vladyka Nikolaj Čarneckij (1959)
6
– narodil sa svätý Gerard Majella (1726)
9
– blahoslavený pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslaveného Františka Xavera Seelosa (2000)
11
– blahoslavený vladyka Nikolaj Čarneckij bol uväznený na 11 rokov (1945)
13
– v noci z 13. na 14. apríla boli komunistickým režimom zlikvidované takmer všetky mužské kláštory v Československu. Internovaní boli aj redemptoristi. Mučeník protoigumen Dominik Metod Trčka bol internovaný v Podolínci (1950)
20
– zomrel biskup Tomáš Falcoia (1743)
– blahoslavený František Xaver Seelos prišiel do New Yorku (1843)
21
– svätý Gérard Majella bol prehlásený za patróna talianskeho regiónu Basilicata a provincie Campania
22
– posviacka základného kameňa Chrámu Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni (1990)
– zomrel Andrej Krafčík (2008)
24
– blahoslavený pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslaveného Gašpara Stangassingera (1988)
– blahoslavený pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslaveného vladyku Nikolaja Čarneckého (2001)
– blahoslavený pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslaveného vladyku Vasiľ Veličkovského (2001)
– blahoslavený pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslaveného Zenona Kovalyka (2001)
– blahoslavený pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslaveného Ivana Zjatyka (2001)
26
– založenie Pražskej provincie redemptoristov (1901)
– otvorenie gréckokatolíckeho juvenátu redemptoristov v Michalovciach, ktorého prvým direktorom sa stal o. Štefan Lazor (1946)
– svätý Alfonz Mária de Liguori vyhlásený za patróna moralistov a spovedníkov (1950)

Január

2
– vladyka Michal Rusnák (Rusnačok) bol vysvätený za biskupa (1965)
– zomrel Jan Cyril Zakopal (1974)
5
– sviatok – svätý Ján Neumann (zomrel v r. 1860)
11
– narodil sa blahoslavený František Seelos (1819)
12
– narodil sa blahoslavený Gašpar Stangassinger (1871)
14
– sviatok – blahoslavený Peter Donders (zomrel v r. 1887)
– svätý Klement Mária Hoffbauer bol vyhlásený za patróna Viedne (1914)
15
– blahoslavený Január Sarnelli vstúpil k redemptoristom (1734)
16
– svätý Ján Neumann zložil rehoľné sľuby (1842)
– prehlásenie heroickosti cností blahoslaveného Gašpara Stangassingera (1986)
– zomrel vladyka Michal Rusnák (Rusnačok) (2003)
21
– narodil sa Vladimír Arvaj (1914)
22
– kráľ Neapola Ferdinand IV. schválil „Regolamento“ (1780)
23
– svätý Alfonz Maria de Liguori získal doktorát z cirkevného a civilného práva (1713)
28
– zomrel Ján Ďurkáň (1972)
29
– svätý Klement Mária Hoffbauer bol beatifikovaný (1888)
– svätý Gérard Majella bol beatifikovaný (1893)
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
FEBRUÁR
1
– zomrel Josef Maria Fail (1978)
– zomrel Vladimír Arvaj (1994)
4
– blahoslavený Vasiľ Veličkovskij bol vysvätený za biskupa (1963)
8
– blahoslavený Nikolaj Čarneckij bol vysvätený za biskupa v chráme svätého Alfonza v Ríme (1931)
9
– narodil sa Josef Maria Fail (1908)
– založenie Alfonziánskej akadémie v Ríme (1949)
16
– narodil sa Andrej Prokopovič (1923)
22
– narodil sa Peter Pavol Blasucci (1729)
25
– pápež Benedikt XIV. schválil Kongregáciu a Pravidlá (1749)
28
– svätý Alfonz Mária de Liguori založil Villa Liberi (1734)
vo februári svätý Klement Mária Hoffbauer založil prvý kláštor za Alpami vo Varšave (1787)
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
MAREC
1
– zjednotenie sa Kongregácie po prekonaní krízy „Regolamento“ (1793)
2 marec
– narodil sa Jozef Čverčko (1922)
13
– narodil sa biskup Tomáš Falcoia (1663)
– zomrel Mikuláš Ďurkáň (1990)
14
– narodil sa Bohumil Teofil Čelůstka (1913)
15
– sviatok – svätý Klement Mária Hoffbauer (zomrel v r. 1820)
16
– krst biskupa Tomáša Falcoiu (1663)
19
– svätý Klement Mária Hoffbauer zložil rehoľné sľuby (1785)
23
– povolenie od kráľa na založenie kláštora v Pagani (1734)
– pápež Pius IX. vyhlásil svätého Alfonza Máriu de Liguori za učiteľa Cirkvi (1871)
– blahoslavený Dominik Metod Trčka bol promulgovaný za protoigumena michalovskej viceprovincie (1946)
– v leopoldovskej väznici zomrel ako mučeník protoigumen Dominik Metod Trčka (1959)
28
– narodil sa a bol pokrstený svätý Ján Neumann (1811)
– svätý Ján Neumann bol vysvätený za biskupa Philadelphie (1852)
29
– svätý Klement Hoffbauer bol vysvätený za kňaza (1785)
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
APRÍL
2
– zomrel blahoslavený vladyka Nikolaj Čarneckij (1959)
6
– narodil sa svätý Gerard Majella (1726)
9
– blahoslavený pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslaveného Františka Xavera Seelosa (2000)
11
– blahoslavený vladyka Nikolaj Čarneckij bol uväznený na 11 rokov (1945)
13
– v noci z 13. na 14. apríla boli komunistickým režimom zlikvidované takmer všetky mužské kláštory v Československu. Internovaní boli aj redemptoristi. Mučeník protoigumen Dominik Metod Trčka bol internovaný v Podolínci (1950)
20
– zomrel biskup Tomáš Falcoia (1743)
– blahoslavený František Xaver Seelos prišiel do New Yorku (1843)
21
– svätý Gérard Majella bol prehlásený za patróna talianskeho regiónu Basilicata a provincie Campania
22
– posviacka základného kameňa Chrámu Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni (1990)
– zomrel Andrej Krafčík (2008)
24
– blahoslavený pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslaveného Gašpara Stangassingera (1988)
– blahoslavený pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslaveného vladyku Nikolaja Čarneckého (2001)
– blahoslavený pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslaveného vladyku Vasiľ Veličkovského (2001)
– blahoslavený pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslaveného Zenona Kovalyka (2001)
– blahoslavený pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslaveného Ivana Zjatyka (2001)
26
– založenie Pražskej provincie redemptoristov (1901)
– otvorenie gréckokatolíckeho juvenátu redemptoristov v Michalovciach, ktorého prvým direktorom sa stal o. Štefan Lazor (1946)
– svätý Alfonz Mária de Liguori vyhlásený za patróna moralistov a spovedníkov (1950)
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
MÁJ
3
– posvätenie chrámu svätého Alfonza v Ríme (1859)
6
– zvolanie prvej Generálnej kapituly a voľby prvého generálneho predstaveného (1743)
9
– vo štvrtom hlasovaní bol za generálneho predstaveného zvolený svätý Alfonz Mária de Liguori (1743)
– redemptoristi prvýkrát skladajú rehoľné sľuby (1743)
12
– bolo prijaté „Regolamento“ (1780)
13
– Kongregácia získala pozemok v Marianella (1878)
– Ján Ivan Mastiliak bol vymenovaný za protoigumena michalovskej viceprovincie (1968)
16
– blahoslavený František Xaver Seelos zložil rehoľné sľuby (1844)
17
– svätý Gérard Majella vstúpil do Kongregácie (1749)
– zomrel blahoslavený Ivan Zjatyk (1952)
– zomrel Michal Majovský (1991)
18
– Ján Ivan Mastiliak sa vzdal funkcie protoigumena michalovskej viceprovincie a jeho nástupcom sa stal Štefan Lazor (1981)
20
– kanonizácia Klementa Máriu Hoffbauera (1909)
23
– beatifikácia Petra Dondersa (1982)
25
– založenie Bratstva Matky ustavičnej pomoci a svätého Alfonza (1871)
26
– kanonizácia Alfonza Máriu de Liguori (1839)
27
– narodil sa Mikuláš Ďurkáň (1918)
28
– blahoslavený Január Sarnelli bol prijatý do Kongregácie apoštolských misií
29
– založenie Bratislavskej viceprovincie redemptoristov (1940)
31
– svätý Klement Mária Hoffbauer bol menovaný za generálneho vikára (1788)
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
JÚN
1
– založenie prvého kláštora na území Pápežského štátu (1755)
– narodil sa blahoslavený vladyka Vasiľ Veličkovský (1903)
2
– svätý Ján Neumann prichádza do New Yorku (1836)
4
– založenie kláštora v Materdomini (1746)
– blahoslavený Peter Donders vysvätený za kňaza (1841)
7
– blahoslavený Január Sarnelli vysvätený za kňaza (1732)
8
– vyhlásenie heroickosti cností svätého Gérarda Majellu (1877)
9
– svätý Klement Mária Hoffbauer a ďalší redemptoristi vyhnaní z Varšavy (1808)
11
– svätý Alfonz Mária de Liguori kázal v katedrále v Scala (1730)
13
– zomrel Peter Pavol Blasucci (1817)
14
– Štefan Lazor bol vysvätený za kňaza (1942)
16
– svätý Ján Neumann menovaný za provinciála redemptoristov v Amerike (1848)
– blahoslavený Gašpar Stangassinger bol vysvätený za kňaza (1895)
19
– kanonizácia Jána Neumanna (1977)
20
– svätý Alfonz Mária de Liguori bol vysvätený za biskupa (1762)
– Bohumil Teofil Čelůstka bol vysvätený za kňaza (1937)
24
– blahoslavený Peter Donders zložil rehoľné sľuby (1867)
– Jozef Čverčko bol vysvätený za kňaza (1947)
25
– birmovka svätého Gérarda Majellu (1740)
– svätý Ján Neumann bol vysvätený za kňaza (1836)
27
Sviatok – blahoslavený mučeník vladyka Nikolaj Čarneckij a spoločníci
29
– Alojs Jozafát Březina bol vysvätený za kňaza (1932)
– Josef Maria Fail bol vysvätený za kňaza (1933)
30
– zomrel blahoslavený Január Sarnelli (1744)
– zomrel blahoslavený mučeník vladyka Vasiľ Veličkovskij (1973)
v júni (nepodarilo sa zistiť ktorý deň) zomrel blahoslavený mučeník Ivan Zjatyk, ukrižovaný na stenu vo väzení (1941)
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
JÚL
1
– Augustin Kliment prišiel do Stropkova (1927)
2
– Kongregácia bola rozdelená na šesť provincií (1841)
3
– Andrej Prokopovič bol vysvätený za kňaza (1949)
4
– pápež menoval Františka De Paula najvyšším predstaveným Kongregácie redemptoristov v Pápežskom štáte (1783)
– Augustin Kliment bol vysvätený za kňaza (1926)
– vladyka Michal Rusnák (Rusnačok) bol vysvätený za kňaza (1949)
5
– Mikuláš Ďurkáň bol vysvätený za kňaza (1945)
– posviacka základného kameňa Chrámu svätých Cyrila a Metoda v Stropkove (1947)
6
– narodil sa blahoslavený mučeník protoigumen Dominik Metod Trčka (1886)
– Michal Majovský bol vysvätený za kňaza (1947)
7
– Ján Ďurkáň bol vysvätený za kňaza (1939)
14
– zomrel Alojs Jozafát Březina (1984)
16
– svätý Gérard Majella zložil rehoľné sľuby (1752)
17
– súhlas kráľa na stavbu kláštora v Materdomini (1747)
– svätý Alfonz Mária de Liguori sa vzdal biskupstva v Santa Agata dei Goti a vrátil sa do Pagani (1775)
– blahoslavený mučeník protoigumen Dominik Metod Trčka bol vysvätený za kňaza (1910)
– Bohumil Teofil Čelůstka prišiel do Michaloviec (1938)
18
– Jan Cyril Zakopal bol vysvätený za kňaza (1920)
19
– narodil sa Augustin Kliment (1896)
20
– posviacka kláštora (Najsvätejšej Trojice) redemptoristov v Stropkove (1997)
21
– prvýkrát sa začali skladať sľub zotrvania v Kongregácii (1740)
22
– posviacka základného kameňa Chrámu Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach (1934)
31
– Štefan Lazor cestoval do Libějovic, kde začal študovať v juvenáte redemptoristov (1926)
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
AUGUST
1
– sviatok – svätý Alfonz Mária de Liguori (zomrel v r. 1787)
– blahoslavený Peter Donders odchádza do Surinamu (1842)
2
– Jan Cyril Zakopal zložil rehoľné sľuby (1913)
– Leopold Efrém Kozelský zložil rehoľné sľuby (1924)
– Alojs Jozafát Březina zložil rehoľné sľuby (1927)
– Josef Maria Fail zložil rehoľné sľuby (1928)
– Ján Ivan Mastiliak zložil rehoľné sľuby (1929)
– Bohumil Teofil Čelůstka zložil rehoľné sľuby (1932)
– Ján Ďurkáň zložil rehoľné sľuby (1933)
– Vladimír Arvaj zložil rehoľné sľuby (1933)
– Štefan Lazor zložil rehoľné sľuby (1935)
– Mikuláš Ďurkáň zložil rehoľné sľuby (1938)
– Vladimír Arvaj bol vysvätený za kňaza (1939)
– Jozef Čverčko zložil rehoľné sľuby (1940)
– Andrej Prokopovič zložil rehoľné sľuby (1942)
– vladyka Michal Rusnák (Rusnačok) zložil rehoľné sľuby (1942)
– Alfonziánska akadémia v Ríma bola začlenená pod Lateránsku univerzitu (1960)
6
– sestry redemptoristky prijímajú tmavočervený habit (1731)
7
– narodil sa o. Michal Majovský (1923)
9
– blahoslavený mučeník protoigumen Dominik Metod Trčka zložil rehoľné sľuby (1904)
– blahoslavený mučeník Zenon Kovalyk bol vysvätený za kňaza (1932)
12
– Ján Ivan Mastiliak bol vysvätený za kňaza (1934)
15
– narodil sa Štefan Lazor (1913)
16
– Leopold Efrém Kozelský prišiel do Michaloviec (1932)
18
– narodil sa blahoslavený mučeník Zenon Kovalyk (1903)
21
– narodil sa vladyka Michal Rusnák (Rusnačok) (1921)
– posviacka kláštora (bl. D.M. Trčku) redemptoristov v Starej Ľubovni (2005)
24
– Pápežský dekrét rozdelil Kongregáciu. Kláštory v Neapole boli oddelené od kláštorov v Pápežskom štáte, čím bol aj zakladateľ svätý Alfonz Mária de Liguori vylúčený z Kongregácie (1781)
25
– blahoslavený mučeník protoigumen Dominik Metod Trčka zložil rehoľné sľuby (1904)
– sviatok – blahoslavený mučeník protoigumen Dominik Metod Trčka (zomrel v r. 1959)
27
– Jan Cyril Zakopal prichádza do Stropkova (1926)
28
– blahoslavený mučeník Zenon Kovalyk zložil rehoľné sľuby (1926)
– Andrej Krafčík bol vysvätený za kňaza (1945)
29
– deň obrátenia svätého Alfonza Máriu de Liguori – zanechal meč pri nohách Bohorodičky (1723)
– blahoslavený mučeník vladyka Vasiľ Veličkovskij zložil rehoľné sľuby (1925)
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
SEPTEMBER
3
– birmovka blahoslaveného Františka Xavera Seelosa (1828)
4
– posviacka Chrámu svätých Cyrila a Metoda v Stropkove (1949)
6
– svätý Alfonz Mária de Liguori začal Deviatnik ku Svätému Krížu v Scala (1730)
7
– posviacka verejnej kaplnky kláštora redemptoristov v Michalovciach (1931)
– Andrej Krafčík zložil rehoľné sľuby (1960)
8
– Leopold Efrém Kozelský bol vysvätený za kňaza (1929)
12
– kláštor v Ciorani bol schválený arcibiskupom v Salerne (1735)
– narodil sa blahoslavený Január Sarnelli (1702)
14
– zomrela sestra redemptoristka Celeste Crostarosa (1755)
15
– blahorečenie Alfonza Máriu de Liguori (1816)
17
– posviacka kláštora (Svätého Ducha) redemptoristov v Michalovciach (1931)
– exhumácia tela blahoslaveného mučeníka protoigumena Dominika Metoda Trčku na cintoríne v Michalovciach (2001)
18
– zomrel Vito Curzio (1745)
– Augustin Kliment zložil rehoľné sľuby (1921)
– zomrel Ján Ivan Mastiliak (1989)
23
– svätý Alfonz Mária de Liguori dostal tonzúru (1724)
25
– De Paula menovaný predstaveným domov Kongregácie v Pápežskom štáte (1780)
26
– sviatok – blahoslavený Gašpar Stangassinger (zomrel v r. 1899)
– blahoslavený František Xaver Seelos prišiel do New Orleans v USA
27
– narodil sa svätý Alfonz Mária de Liguori (1696)
– narodil sa Ján Ďurkáň (1912)
29
– krst svätého Alfonza Máriu de Liguori (1696)
– posviacka chrámu Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach (1935)
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
OKTÓBER
1
– svätý Alfonz Mária de Liguori bol prijatý do Kongregácie Apoštolských misií (1725)
– 28 redemptoristov sa stretlo v Ciorani na Generálnu kapitulu, aby schválili Pravidlá, prijaté pápežom Benediktom XIV.
2
– blahoslavený mučeník vladyka Mikuláš Čarneckij bol vysvätený za kňaza (1909)
3
– sestra Mária Celeste Crostarosa mala zjavenie o založení Kongregácie redemptoristov (1731)
– Alojs Jozafát Březina prišiel do Stropkova (1934)
4
– zomrel blahoslavený František Xaver Seelos (1867)
5
– sviatok – blahoslavený František Xaver Seelos
6
– Vladimír Arvaj prišiel do Michaloviec (1940)
– narodil sa Leopold Efrém Kozelský (1904)
7
– blahoslavený mučeník protoigumen Dominik Metod Trčka a o. Stanislav Nikolaj Nekula cestovali do Ľvova, kde začali pôsobiť medzi gréckokatolíkmi (1919)
8
– Tomáš Falcoia bol vybraný za biskupa Castellamare (1730)
10
– narodil sa František De Paola (1736)
– beatifikácia Kána Neumanna (1963)
12
– posviacka základného kameňa kláštora redemptoristov v Michalovciach (1930)
13
– zomrel Bohumil Teofil Čelůstka (1997)
15
– zomrel o. Štefan Lazor (1996)
16
– sviatok – svätý Gérard Majella (zomrel v r. 1755)
– blahoslavený Gašpar Stangassinger zložil rehoľné sľuby (1893)
– blahoslavený mučeník vladyka Nikolaj Čarneckij zložil rehoľné sľuby (1920)
– Michal Majovský zložil rehoľné sľuby (1947)
17
– schválené Pravidlá na Generálnej kapitule (1747)
– posviacka bývalého kláštora františkánov, ktorý v roku 1921 prevzali a zrekonštruovali redemptoristi (1922)
– po exhumácii na leopoldovskom väzenskom cintoríne boli relikvie blahoslaveného mučeníka protoigumena Dominika Metoda Trčku prevezené do Topoľan (dnes súčasť Michaloviec), kde sa konali pohrebné obrady a následne jeho telo bolo pochované v hrobke redemptoristov na Mestskom cintoríne v Michalovciach (1969)
21
– zomrel Augustin Kliment (1975)
22
– blahoslavený Gašpar Stangassinger bol prijatý do diecézneho seminára (1890)
– zomrel Leopold Efrém Kozelský (1975)
24
– svätý Klement Hoffbauer prijal rehoľný odev (1784)
27
– narodil sa blahoslavený Peter Donders (1809)
31
– narodila sa sestra Mária Celeste Crostarosa (1696)
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
NOVEMBER
4
– svätý Klement Mária Hoffbauer bol pochovaný vo Viedni na Mariam am Gestade (1862)
– blahorečenie mučeníka protoigumena Dominika Metoda Trčku (2001)
5
– narodil sa Ján Ivan Mastiliak (1911)
7
– posviacka Chrámu Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni (1993)
8
– zomrel František De Paola (1814)
– blahoslavený mučeník protoigumen Dominik Metod Trčka slúžil prvý raz starosloviensku svätú liturgiu v byzantskom obrade (1919)
9
– založenie Kongregácie v Scala (1732)
12
– zomrel Andrej Prokopovič (1997)
14
– narodil sa Alojs Jozafát Březina (1905)
18
– Vito Curzio, prvý rehoľný brat, prichádza do Scala (1732)
22
– blahoslavený mučeník protoigumen Dominik Metod Trčka bol na základe rozhodnutia Krajského súdu v Košiciach posmrtne rehabilitovaný (1990)
28
– svätý Alfonz Mária de Liguori prisahá zostať v Kongregácii, hoci by ho aj všetci opustili (1732)
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DECEMBER
6
– zomrel Jozef Čverčko (1992)
11
– pápež Pius IX. zveril ikonu Matky ustavičnej pomoci redemptoristom (1865)
– kanonizácia Gérarda Majellu (1904)
14
– narodil sa blahoslavený mučeník vladyka Nikolaj Čarneckij (1884)
21
– svätý Alfonz Mária de Liguori bol vysvätený za kňaza (1726)
– blahoslavený mučeník protoigumen Dominik Metod Trčka pricestoval s rímskokatolíckymi redemptoristami do Stropkova, kde sa usídlili v bývalom františkánskom kláštore (1921)
22
– blahoslavený František Xaver Seelos bol vysvätený za kňaza (1844)
26
– narodil sa svätý Klement Mária Hoffbauer (1751)
– narodil sa blahoslavený mučeník Ivan Zjatyk (1899)
31
– narodil sa Jan Cyril Zakopal (1894)
– narodil sa Andrej Krafčík (1918)