REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

 

JANUÁR

2

– vladyka Michal Rusnák (Rusnačok) bol vysvätený za biskupa (1965)

– zomrel Jan Cyril Zakopal (1974)

5

– sviatok – svätý Ján Neumann (zomrel v r. 1860)

11

– narodil sa blahoslavený František Seelos (1819)

12

– narodil sa blahoslavený Gašpar Stangassinger (1871)

14

– sviatok – blahoslavený Peter Donders (zomrel v r. 1887)

– svätý Klement Mária Hoffbauer bol vyhlásený za patróna Viedne (1914)

15

– blahoslavený Január Sarnelli vstúpil k redemptoristom (1734)

16

– svätý Ján Neumann zložil rehoľné sľuby (1842)

– prehlásenie heroickosti cností blahoslaveného Gašpara Stangassingera (1986)

– zomrel vladyka Michal Rusnák (Rusnačok) (2003)

21

– narodil sa Vladimír Arvaj (1914)

22

– kráľ Neapola Ferdinand IV. schválil „Regolamento“ (1780)

23

– svätý Alfonz Maria de Liguori získal doktorát z cirkevného a civilného práva (1713)

28

– zomrel Ján Ďurkáň (1972)

29

– svätý Klement Mária Hoffbauer bol beatifikovaný (1888)

– svätý Gérard Majella bol beatifikovaný (1893)

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

FEBRUÁR

1

– zomrel Josef Maria Fail (1978)

– zomrel Vladimír Arvaj (1994)

4

– blahoslavený Vasiľ Veličkovskij bol vysvätený za biskupa (1963)

8

– blahoslavený Nikolaj Čarneckij bol vysvätený za biskupa v chráme svätého Alfonza v Ríme (1931)

9

– narodil sa Josef Maria Fail (1908)

– založenie Alfonziánskej akadémie v Ríme (1949)

16

– narodil sa Andrej Prokopovič (1923)

22

– narodil sa Peter Pavol Blasucci (1729)

25

– pápež Benedikt XIV. schválil Kongregáciu a Pravidlá (1749)

28

– svätý Alfonz Mária de Liguori založil Villa Liberi (1734)

vo februári svätý Klement Mária Hoffbauer založil prvý kláštor za Alpami vo Varšave (1787)

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

MAREC

1

– zjednotenie sa Kongregácie po prekonaní krízy „Regolamento“ (1793)

2 marec

– narodil sa Jozef Čverčko (1922)

13

– narodil sa biskup Tomáš Falcoia (1663)

– zomrel Mikuláš Ďurkáň (1990)

14

– narodil sa Bohumil Teofil Čelůstka (1913)

15

– sviatok – svätý Klement Mária Hoffbauer (zomrel v r. 1820)

16

– krst biskupa Tomáša Falcoiu (1663)

19

– svätý Klement Mária Hoffbauer zložil rehoľné sľuby (1785)

23

– povolenie od kráľa na založenie kláštora v Pagani (1734)

– pápež Pius IX. vyhlásil svätého Alfonza Máriu de Liguori za učiteľa Cirkvi (1871)

– blahoslavený Dominik Metod Trčka bol promulgovaný za protoigumena michalovskej viceprovincie (1946)

– v leopoldovskej väznici zomrel ako mučeník protoigumen Dominik Metod Trčka (1959)

28

– narodil sa a bol pokrstený svätý Ján Neumann (1811)

– svätý Ján Neumann bol vysvätený za biskupa Philadelphie (1852)

29

– svätý Klement Hoffbauer bol vysvätený za kňaza (1785)

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

APRÍL

2

– zomrel blahoslavený vladyka Nikolaj Čarneckij (1959)

6

– narodil sa svätý Gerard Majella (1726)

9

– blahoslavený pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslaveného Františka Xavera Seelosa (2000)

11

– blahoslavený vladyka Nikolaj Čarneckij bol uväznený na 11 rokov (1945)

13

– v noci z 13. na 14. apríla boli komunistickým režimom zlikvidované takmer všetky mužské kláštory v Československu. Internovaní boli aj redemptoristi. Mučeník protoigumen Dominik Metod Trčka bol internovaný v Podolínci (1950)

20

– zomrel biskup Tomáš Falcoia (1743)

– blahoslavený František Xaver Seelos prišiel do New Yorku (1843)

21

– svätý Gérard Majella bol prehlásený za patróna talianskeho regiónu Basilicata a provincie Campania

22

– posviacka základného kameňa Chrámu Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni (1990)

– zomrel Andrej Krafčík (2008)

24

– blahoslavený pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslaveného Gašpara Stangassingera (1988)

– blahoslavený pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslaveného vladyku Nikolaja Čarneckého (2001)

– blahoslavený pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslaveného vladyku Vasiľ Veličkovského (2001)

– blahoslavený pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslaveného Zenona Kovalyka (2001)

– blahoslavený pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslaveného Ivana Zjatyka (2001)

26

– založenie Pražskej provincie redemptoristov (1901)

– otvorenie gréckokatolíckeho juvenátu redemptoristov v Michalovciach, ktorého prvým direktorom sa stal o. Štefan Lazor (1946)

– svätý Alfonz Mária de Liguori vyhlásený za patróna moralistov a spovedníkov (1950)

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

MÁJ

3

– posvätenie chrámu svätého Alfonza v Ríme (1859)

6

– zvolanie prvej Generálnej kapituly a voľby prvého generálneho predstaveného (1743)

9

– vo štvrtom hlasovaní bol za generálneho predstaveného zvolený svätý Alfonz Mária de Liguori (1743)

– redemptoristi prvýkrát skladajú rehoľné sľuby (1743)

12

– bolo prijaté „Regolamento“ (1780)

13

– Kongregácia získala pozemok v Marianella (1878)

– Ján Ivan Mastiliak bol vymenovaný za protoigumena michalovskej viceprovincie (1968)

16

– blahoslavený František Xaver Seelos zložil rehoľné sľuby (1844)

17

– svätý Gérard Majella vstúpil do Kongregácie (1749)

– zomrel blahoslavený Ivan Zjatyk (1952)

– zomrel Michal Majovský (1991)

18

– Ján Ivan Mastiliak sa vzdal funkcie protoigumena michalovskej viceprovincie a jeho nástupcom sa stal Štefan Lazor (1981)

20

– kanonizácia Klementa Máriu Hoffbauera (1909)

23

– beatifikácia Petra Dondersa (1982)

25

– založenie Bratstva Matky ustavičnej pomoci a svätého Alfonza (1871)

26

– kanonizácia Alfonza Máriu de Liguori (1839)

27

– narodil sa Mikuláš Ďurkáň (1918)

28

– blahoslavený Január Sarnelli bol prijatý do Kongregácie apoštolských misií

29

– založenie Bratislavskej viceprovincie redemptoristov (1940)

31

– svätý Klement Mária Hoffbauer bol menovaný za generálneho vikára (1788)

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

JÚN

1

– založenie prvého kláštora na území Pápežského štátu (1755)

– narodil sa blahoslavený vladyka Vasiľ Veličkovský (1903)

2

– svätý Ján Neumann prichádza do New Yorku (1836)

4

– založenie kláštora v Materdomini (1746)

– blahoslavený Peter Donders vysvätený za kňaza (1841)

7

– blahoslavený Január Sarnelli vysvätený za kňaza (1732)

8

– vyhlásenie heroickosti cností svätého Gérarda Majellu (1877)

9

– svätý Klement Mária Hoffbauer a ďalší redemptoristi vyhnaní z Varšavy (1808)

11

– svätý Alfonz Mária de Liguori kázal v katedrále v Scala (1730)

13

– zomrel Peter Pavol Blasucci (1817)

14

– Štefan Lazor bol vysvätený za kňaza (1942)

16

– svätý Ján Neumann menovaný za provinciála redemptoristov v Amerike (1848)

– blahoslavený Gašpar Stangassinger bol vysvätený za kňaza (1895)

19

– kanonizácia Jána Neumanna (1977)

20

– svätý Alfonz Mária de Liguori bol vysvätený za biskupa (1762)

– Bohumil Teofil Čelůstka bol vysvätený za kňaza (1937)

24

– blahoslavený Peter Donders zložil rehoľné sľuby (1867)

– Jozef Čverčko bol vysvätený za kňaza (1947)

25

– birmovka svätého Gérarda Majellu (1740)

– svätý Ján Neumann bol vysvätený za kňaza (1836)

27

Sviatok – blahoslavený mučeník vladyka Nikolaj Čarneckij a spoločníci

29

– Alojs Jozafát Březina bol vysvätený za kňaza (1932)

– Josef Maria Fail bol vysvätený za kňaza (1933)

30

– zomrel blahoslavený Január Sarnelli (1744)

– zomrel blahoslavený mučeník vladyka Vasiľ Veličkovskij (1973)

v júni (nepodarilo sa zistiť ktorý deň) zomrel blahoslavený mučeník Ivan Zjatyk, ukrižovaný na stenu vo väzení (1941)

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

JÚL

1

– Augustin Kliment prišiel do Stropkova (1927)

2

– Kongregácia bola rozdelená na šesť provincií (1841)

3

– Andrej Prokopovič bol vysvätený za kňaza (1949)

4

– pápež menoval Františka De Paula najvyšším predstaveným Kongregácie redemptoristov v Pápežskom štáte (1783)

– Augustin Kliment bol vysvätený za kňaza (1926)

– vladyka Michal Rusnák (Rusnačok) bol vysvätený za kňaza (1949)

5

– Mikuláš Ďurkáň bol vysvätený za kňaza (1945)

– posviacka základného kameňa Chrámu svätých Cyrila a Metoda v Stropkove (1947)

6

– narodil sa blahoslavený mučeník protoigumen Dominik Metod Trčka (1886)

– Michal Majovský bol vysvätený za kňaza (1947)

7

– Ján Ďurkáň bol vysvätený za kňaza (1939)

14

– zomrel Alojs Jozafát Březina (1984)

16

– svätý Gérard Majella zložil rehoľné sľuby (1752)

17

– súhlas kráľa na stavbu kláštora v Materdomini (1747)

– svätý Alfonz Mária de Liguori sa vzdal biskupstva v Santa Agata dei Goti a vrátil sa do Pagani (1775)

– blahoslavený mučeník protoigumen Dominik Metod Trčka bol vysvätený za kňaza (1910)

– Bohumil Teofil Čelůstka prišiel do Michaloviec (1938)

18

– Jan Cyril Zakopal bol vysvätený za kňaza (1920)

19

– narodil sa Augustin Kliment (1896)

20

– posviacka kláštora (Najsvätejšej Trojice) redemptoristov v Stropkove (1997)

21

– prvýkrát sa začali skladať sľub zotrvania v Kongregácii (1740)

22

– posviacka základného kameňa Chrámu Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach (1934)

31

– Štefan Lazor cestoval do Libějovic, kde začal študovať v juvenáte redemptoristov (1926)

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AUGUST

1

– sviatok – svätý Alfonz Mária de Liguori (zomrel v r. 1787)

– blahoslavený Peter Donders odchádza do Surinamu (1842)

2

– Jan Cyril Zakopal zložil rehoľné sľuby (1913)

– Leopold Efrém Kozelský zložil rehoľné sľuby (1924)

– Alojs Jozafát Březina zložil rehoľné sľuby (1927)

– Josef Maria Fail zložil rehoľné sľuby (1928)

– Ján Ivan Mastiliak zložil rehoľné sľuby (1929)

– Bohumil Teofil Čelůstka zložil rehoľné sľuby (1932)

– Ján Ďurkáň zložil rehoľné sľuby (1933)

– Vladimír Arvaj zložil rehoľné sľuby (1933)

– Štefan Lazor zložil rehoľné sľuby (1935)

– Mikuláš Ďurkáň zložil rehoľné sľuby (1938)

– Vladimír Arvaj bol vysvätený za kňaza (1939)

– Jozef Čverčko zložil rehoľné sľuby (1940)

– Andrej Prokopovič zložil rehoľné sľuby (1942)

– vladyka Michal Rusnák (Rusnačok) zložil rehoľné sľuby (1942)

– Alfonziánska akadémia v Ríma bola začlenená pod Lateránsku univerzitu (1960)

6

– sestry redemptoristky prijímajú tmavočervený habit (1731)

7

– narodil sa o. Michal Majovský (1923)

9

– blahoslavený mučeník protoigumen Dominik Metod Trčka zložil rehoľné sľuby (1904)

– blahoslavený mučeník Zenon Kovalyk bol vysvätený za kňaza (1932)

12

– Ján Ivan Mastiliak bol vysvätený za kňaza (1934)

15

– narodil sa Štefan Lazor (1913)

16

– Leopold Efrém Kozelský prišiel do Michaloviec (1932)

18

– narodil sa blahoslavený mučeník Zenon Kovalyk (1903)

21

– narodil sa vladyka Michal Rusnák (Rusnačok) (1921)

– posviacka kláštora (bl. D.M. Trčku) redemptoristov v Starej Ľubovni (2005)

24

– Pápežský dekrét rozdelil Kongregáciu. Kláštory v Neapole boli oddelené od kláštorov v Pápežskom štáte, čím bol aj zakladateľ svätý Alfonz Mária de Liguori vylúčený z Kongregácie (1781)

25

– blahoslavený mučeník protoigumen Dominik Metod Trčka zložil rehoľné sľuby (1904)

– sviatok – blahoslavený mučeník protoigumen Dominik Metod Trčka (zomrel v r. 1959)

27

– Jan Cyril Zakopal prichádza do Stropkova (1926)

28

– blahoslavený mučeník Zenon Kovalyk zložil rehoľné sľuby (1926)

– Andrej Krafčík bol vysvätený za kňaza (1945)

29

– deň obrátenia svätého Alfonza Máriu de Liguori – zanechal meč pri nohách Bohorodičky (1723)

– blahoslavený mučeník vladyka Vasiľ Veličkovskij zložil rehoľné sľuby (1925)

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SEPTEMBER

3

– birmovka blahoslaveného Františka Xavera Seelosa (1828)

4

– posviacka Chrámu svätých Cyrila a Metoda v Stropkove (1949)

6

– svätý Alfonz Mária de Liguori začal Deviatnik ku Svätému Krížu v Scala (1730)

7

– posviacka verejnej kaplnky kláštora redemptoristov v Michalovciach (1931)

– Andrej Krafčík zložil rehoľné sľuby (1960)

8

– Leopold Efrém Kozelský bol vysvätený za kňaza (1929)

12

– kláštor v Ciorani bol schválený arcibiskupom v Salerne (1735)

– narodil sa blahoslavený Január Sarnelli (1702)

14

– zomrela sestra redemptoristka Celeste Crostarosa (1755)

15

– blahorečenie Alfonza Máriu de Liguori (1816)

17

– posviacka kláštora (Svätého Ducha) redemptoristov v Michalovciach (1931)

– exhumácia tela blahoslaveného mučeníka protoigumena Dominika Metoda Trčku na cintoríne v Michalovciach (2001)

18

– zomrel Vito Curzio (1745)

– Augustin Kliment zložil rehoľné sľuby (1921)

– zomrel Ján Ivan Mastiliak (1989)

23

– svätý Alfonz Mária de Liguori dostal tonzúru (1724)

25

– De Paula menovaný predstaveným domov Kongregácie v Pápežskom štáte (1780)

26

– sviatok – blahoslavený Gašpar Stangassinger (zomrel v r. 1899)

– blahoslavený František Xaver Seelos prišiel do New Orleans v USA

27

– narodil sa svätý Alfonz Mária de Liguori (1696)

– narodil sa Ján Ďurkáň (1912)

29

– krst svätého Alfonza Máriu de Liguori (1696)

– posviacka chrámu Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach (1935)

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

OKTÓBER

1

– svätý Alfonz Mária de Liguori bol prijatý do Kongregácie Apoštolských misií (1725)

– 28 redemptoristov sa stretlo v Ciorani na Generálnu kapitulu, aby schválili Pravidlá, prijaté pápežom Benediktom XIV.

2

– blahoslavený mučeník vladyka Mikuláš Čarneckij bol vysvätený za kňaza (1909)

3

– sestra Mária Celeste Crostarosa mala zjavenie o založení Kongregácie redemptoristov (1731)

– Alojs Jozafát Březina prišiel do Stropkova (1934)

4

– zomrel blahoslavený František Xaver Seelos (1867)

5

– sviatok – blahoslavený František Xaver Seelos

6

– Vladimír Arvaj prišiel do Michaloviec (1940)

– narodil sa Leopold Efrém Kozelský (1904)

7

– blahoslavený mučeník protoigumen Dominik Metod Trčka a o. Stanislav Nikolaj Nekula cestovali do Ľvova, kde začali pôsobiť medzi gréckokatolíkmi (1919)

8

– Tomáš Falcoia bol vybraný za biskupa Castellamare (1730)

10

– narodil sa František De Paola (1736)

– beatifikácia Kána Neumanna (1963)

12

– posviacka základného kameňa kláštora redemptoristov v Michalovciach (1930)

13

– zomrel Bohumil Teofil Čelůstka (1997)

15

– zomrel o. Štefan Lazor (1996)

16

– sviatok – svätý Gérard Majella (zomrel v r. 1755)

– blahoslavený Gašpar Stangassinger zložil rehoľné sľuby (1893)

– blahoslavený mučeník vladyka Nikolaj Čarneckij zložil rehoľné sľuby (1920)

– Michal Majovský zložil rehoľné sľuby (1947)

17

– schválené Pravidlá na Generálnej kapitule (1747)

– posviacka bývalého kláštora františkánov, ktorý v roku 1921 prevzali a zrekonštruovali redemptoristi (1922)

– po exhumácii na leopoldovskom väzenskom cintoríne boli relikvie blahoslaveného mučeníka protoigumena Dominika Metoda Trčku prevezené do Topoľan (dnes súčasť Michaloviec), kde sa konali pohrebné obrady a následne jeho telo bolo pochované v hrobke redemptoristov na Mestskom cintoríne v Michalovciach (1969)

21

– zomrel Augustin Kliment (1975)

22

– blahoslavený Gašpar Stangassinger bol prijatý do diecézneho seminára (1890)

– zomrel Leopold Efrém Kozelský (1975)

24

– svätý Klement Hoffbauer prijal rehoľný odev (1784)

27

– narodil sa blahoslavený Peter Donders (1809)

31

– narodila sa sestra Mária Celeste Crostarosa (1696)

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NOVEMBER

4

– svätý Klement Mária Hoffbauer bol pochovaný vo Viedni na Mariam am Gestade (1862)

– blahorečenie mučeníka protoigumena Dominika Metoda Trčku (2001)

5

– narodil sa Ján Ivan Mastiliak (1911)

7

– posviacka Chrámu Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni (1993)

8

– zomrel František De Paola (1814)

– blahoslavený mučeník protoigumen Dominik Metod Trčka slúžil prvý raz starosloviensku svätú liturgiu v byzantskom obrade (1919)

9

– založenie Kongregácie v Scala (1732)

12

– zomrel Andrej Prokopovič (1997)

14

– narodil sa Alojs Jozafát Březina (1905)

18

– Vito Curzio, prvý rehoľný brat, prichádza do Scala (1732)

22

– blahoslavený mučeník protoigumen Dominik Metod Trčka bol na základe rozhodnutia Krajského súdu v Košiciach posmrtne rehabilitovaný (1990)

28

– svätý Alfonz Mária de Liguori prisahá zostať v Kongregácii, hoci by ho aj všetci opustili (1732)

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

DECEMBER

6

– zomrel Jozef Čverčko (1992)

11

– pápež Pius IX. zveril ikonu Matky ustavičnej pomoci redemptoristom (1865)

– kanonizácia Gérarda Majellu (1904)

14

– narodil sa blahoslavený mučeník vladyka Nikolaj Čarneckij (1884)

21

– svätý Alfonz Mária de Liguori bol vysvätený za kňaza (1726)

– blahoslavený mučeník protoigumen Dominik Metod Trčka pricestoval s rímskokatolíckymi redemptoristami do Stropkova, kde sa usídlili v bývalom františkánskom kláštore (1921)

22

– blahoslavený František Xaver Seelos bol vysvätený za kňaza (1844)

26

– narodil sa svätý Klement Mária Hoffbauer (1751)

– narodil sa blahoslavený mučeník Ivan Zjatyk (1899)

31

– narodil sa Jan Cyril Zakopal (1894)

– narodil sa Andrej Krafčík (1918)