Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

III. Časť XXV. Generálnej kapituly redemptoristov v Perthe

V škótskom Perthe sa stretlo 40 členov redemptoristickej rodiny. Väčšina sú kapitulári, teda členovia, ktorí môžu hlasovať. Okrem nich prvé dni tu boli aj zástupcovia laikov: Nicol z Londýnskej provincie a Rafael z Madridskej provincie. Podelili sa s nami svojou skúsenosťou spolupráce s redemptoristami. Sú tu prítomní: generálny predstavený Michael Brehl a dvaja európsky generálni konzultori. Slovensko tu má zastúpenie 4 redemptoristov. Michalovskú viceprovinciu reprezentujú o. protoihumen Metod Marcel Lukačik a druhý člen tzv. vokál o. Jaroslav Štelbaský. Za provinciu Bratislava-Praha je tu provinciál o. Václav Hypius a o. Peter Slobodník. Je tu tiež niekoľko redemptoristov, ktorí nie s členmi kapituly, ale pomáhajú jej zdarnému priebehu (prekladatelia, zapisovateľka). Každý deň sa stretávame trikrát na spoločnej modlitbe, aby nás viedol Svätý Duch v našich diskusiách a rozhodnutiach. Pracovné zasadnutia sú buď plenárne alebo ako práca v jazykových skupinách.  Oficiálne jazyky sú však len angličtina a taliančina. Zmyslom tejto III. časti generálnej kapituly je nájsť vhodnú praktickú aplikáciu rozhodnutí kanonickej fázy generálnej kapituly, ktorá bola minulého roku v Thajsku v našom kláštore v Pattaya. Po skončení kapituly ešte bude stretnutie Európskej konferencie redemptoristov, ktoré sa koná raz alebo dvakrát v roku a týka sa života redemptoristov v Konferencii. Prežívame tu pekné bratské spoločenstvo, ktoré ukazuje bohatstvo darov Cirkvi v Európe.

 

Metod M. Lukačik CSsR

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email