REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Ikonostas v kláštornej kaplnke v Michalovciach 21. 09. 2010