REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Intronizácia vladyku Mariána Andreja Pacáka CSsR v Toronte

V sobotu 15. septembra. 2018 sa v katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Toronte uskutočnila slávnosť intronizácie nového eparchiálneho biskupa pre gréckokatolíckych Slovákov v Kanade. Vladyka Marián Andrej Pacák, redemptorista, prebral úrad sídelného biskupa po apoštolskom administrátorovi Jánovi Štefanovi Pažákovi, tiež redemptoristovi, ktorý spravoval eparchiu sv. Cyrila a Metoda v Toronte 15 rokov ako eparchiálny biskup a 2 roky ako apoštolský administrátor. Teraz je eparchiálnym biskupom pre ruthénskych veriacich vo Phoenixe v USA. Organizáciu slávnosti pripravoval a riadil o. Marek Novický, kancelár Eparchie, ktorý v Toronte pôsobí už 6 rokov. Slávnosti sa zúčastnili vzácni hostia z Kanady, USA, Talianska a Slovenska. Na archijerejskej sv. liturgii bol aj torontský arcibiskup a kardinál Thomas Collins a další biskupi viacerých obradov. Homíliu predniesol arcibiskup vladyka Cyril Vasiľ, Sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Kanadského nuncia zastupoval – chargé d affaires – Msgr. Fermin Emilio Sosa Rodriguez, ktorý prečítal pápežská nulu a mal aj príhovor. Zo Slovenska sa slávnosti zúčastnili Viceprovinciál redemptoristov o. Metod M. Lukačik CSsR, rodný brat vladyku o. Ondrej Pacák CSsR a Provinciálna predstavená sestier Služobníc Sr. Petra Sičáková. Po archijerejskej sv. liturgii bolo stretnutie s farníkmi katedrály vo farskej miestnosti a následne spoločná večera, ktorej sa zúčastnil aj slovenský veľvyslanec, ktorý pozdravil nového vladyku. Veriaci sa z nového biskupa tešia a prijali ho veľmi srdečne. Prajeme mu hojnosť Božích milosti v jeho biskupskej službe.

o. Metod Marcel Lukačik CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza