REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Jubileum Zboru sv. Jozefa pri Kláštore redemptoristov

20 rokov v živote človeka je vekom dozrievania k dospelosti. Vo vzťahu k živému organizmu, akým je aj spevácky zbor Sv. Jozefa pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach, ktorý si v tomto roku pripomína 20. jubileum svojej existencie, môžeme túto skutočnosť považovať za dôležitý medzník na hodnotenie jeho bohatej umeleckej činnosti. Za uplynulých 20 rokov sa v ňom predstavilo niekoľko desiatok spevákov a speváčok, ktorí pod vedením štyroch dirigentských osobnosti – p. Zorvanovej, p. Lemešovej, p. Soljanikovej a MUDr. Gofusovej, prinášali svojim spevom radosť i hodnotný umelecký zážitok pre poslucháčov. Spevacký zbor sa zúčastnil mnohých liturgických slávení doma i v zahraniči. Predstavil sa na Ukrajine, Taliansku, Poľsku, Česku, Bosne-Hercegovine a Chorvátsku. Mnohokrát prezentoval byzantskú kultúru na  koncertoch  a akadémiach z príležitosti spomienkových slávnosti slovanských vierozvestcov Sv. Cyrila a Metoda alebo prehliadok umeleckej tvorby. Medzi najvýznamnejšie pamätné udalosti v 20-ročnej histórii zboru môžme zaradiť jeho účinkovanie  pri blahorečení duchovných otcov – biskupa P. P. Gojdiča a rehoľného kňaza M. D. Trčku v Ríme v roku 2001, doprevádzanie sv. liturgií na pútiach gréckokatolíkov vo Velehrade /r.2012/ a Krakove /r.2014/ a jeho vystupovanie počas sv. omší latinského obradu v pútnickom meste Medžugorie v septembri tohto roku. Nezabudnuteľným zážitkom pre členov zboru bola aj návšteva u našich krajanov v chorvátskom Vukovare a Petrovci, ktorá sa uskutočnila na pozvanie miestnych farníkov a duchovných otcov, kde sme sa prezentovali „Mariánskou akadémiou“ a dvoma liturgiami v byzantskom obrade. Všetky významné udalosti zo života zboru sú zaznamenané v kronike, ktorú svojim umeleckým nadaním píše už takmer 20 rokov jeho najstarší člen MUDr. Juraj Duda.  Za šírenie dobrého mena zboru je potrebné poďakovať jeho zakladateľovi – o. Jozefovi Jurčenkovi, všetkým spominaným dirigentkám, ktoré svojou osobnosťou i umeleckým cítením pozdvihli náš zbor na takú úroveň, že sme hrdí na jeho doterajšie účinkovanie. Nemôžeme opomenúť ani všetkých bývalých i súčasných členov, ale aj tých, ktorí už nie sú medzi nami a prebývajú vo večnosti. Aj oni sa nemalou mierou zaslúžili, že zbor pretrval 20 rokov a naďalej rozvíja svoju umeleckú činnosť.  Prvoradým poslanim nášho zboru je aj naďalej spievať na česť a slávu Všemohúceho Boha Otca, jeho Syna Ježiša Krista a Presvätej Bohorodičky. Našim želaním do budúcnosti je naďalej skvalitňovať interpretačné umenie pri prednese skladieb piesní tak, aby sme prinášali radosť nielen sebe, ale najmä našim poslucháčom. O pomoc pri nap´§ňaní tohto ušľachtilého poslania vrúcne prosime našho patróna sv. Jozefa.    

pán Kurilec

 

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza