REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Jubileum Zboru sv. Jozefa pri Kláštore redemptoristov

20 rokov v živote človeka je vekom dozrievania k dospelosti. Vo vzťahu k živému organizmu, akým je aj spevácky zbor Sv. Jozefa pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach, ktorý si v tomto roku pripomína 20. jubileum svojej existencie, môžeme túto skutočnosť považovať za dôležitý medzník na hodnotenie jeho bohatej umeleckej činnosti. Za uplynulých 20 rokov sa v ňom predstavilo niekoľko desiatok spevákov a speváčok, ktorí pod vedením štyroch dirigentských osobnosti – p. Zorvanovej, p. Lemešovej, p. Soljanikovej a MUDr. Gofusovej, prinášali svojim spevom radosť i hodnotný umelecký zážitok pre poslucháčov. Spevacký zbor sa zúčastnil mnohých liturgických slávení doma i v zahraniči. Predstavil sa na Ukrajine, Taliansku, Poľsku, Česku, Bosne-Hercegovine a Chorvátsku. Mnohokrát prezentoval byzantskú kultúru na  koncertoch  a akadémiach z príležitosti spomienkových slávnosti slovanských vierozvestcov Sv. Cyrila a Metoda alebo prehliadok umeleckej tvorby. Medzi najvýznamnejšie pamätné udalosti v 20-ročnej histórii zboru môžme zaradiť jeho účinkovanie  pri blahorečení duchovných otcov – biskupa P. P. Gojdiča a rehoľného kňaza M. D. Trčku v Ríme v roku 2001, doprevádzanie sv. liturgií na pútiach gréckokatolíkov vo Velehrade /r.2012/ a Krakove /r.2014/ a jeho vystupovanie počas sv. omší latinského obradu v pútnickom meste Medžugorie v septembri tohto roku. Nezabudnuteľným zážitkom pre členov zboru bola aj návšteva u našich krajanov v chorvátskom Vukovare a Petrovci, ktorá sa uskutočnila na pozvanie miestnych farníkov a duchovných otcov, kde sme sa prezentovali „Mariánskou akadémiou“ a dvoma liturgiami v byzantskom obrade. Všetky významné udalosti zo života zboru sú zaznamenané v kronike, ktorú svojim umeleckým nadaním píše už takmer 20 rokov jeho najstarší člen MUDr. Juraj Duda.  Za šírenie dobrého mena zboru je potrebné poďakovať jeho zakladateľovi – o. Jozefovi Jurčenkovi, všetkým spominaným dirigentkám, ktoré svojou osobnosťou i umeleckým cítením pozdvihli náš zbor na takú úroveň, že sme hrdí na jeho doterajšie účinkovanie. Nemôžeme opomenúť ani všetkých bývalých i súčasných členov, ale aj tých, ktorí už nie sú medzi nami a prebývajú vo večnosti. Aj oni sa nemalou mierou zaslúžili, že zbor pretrval 20 rokov a naďalej rozvíja svoju umeleckú činnosť.  Prvoradým poslanim nášho zboru je aj naďalej spievať na česť a slávu Všemohúceho Boha Otca, jeho Syna Ježiša Krista a Presvätej Bohorodičky. Našim želaním do budúcnosti je naďalej skvalitňovať interpretačné umenie pri prednese skladieb piesní tak, aby sme prinášali radosť nielen sebe, ale najmä našim poslucháčom. O pomoc pri nap´§ňaní tohto ušľachtilého poslania vrúcne prosime našho patróna sv. Jozefa.    

pán Kurilec

 

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove