Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Kláštor bl. Metoda Dominika Trčku a Farnosť a chrám Matky ustavičnej pomoci

Kláštor bl. Metoda Dominika Trčku

V roku 2000 sa začala výstavba kláštora, ktorého základný kameň požehnal a posvätil prešovský vladyka Ján Hirka.

V rokoch 2001-2002 bola postavená zvonica, v ktorej boli umiestnené tri zvony, nazvané: bl. Metod Dominik, sv. Alfonz a Matka ustavičnej pomoci.

Celý areál vhodne dopĺňa bronzová socha bl. Metoda Dominika Trčku v nadživotnej veľkosti.

Kláštor bol zasvätený práve blahoslavenému Metodovi Dominikovi Trčkovi. Stalo sa tak 21. augusta 2005 počas slávnostnej posviacky, ktorú vykonal generálny predstavený redemptoristov o. Jozef William Tobin.

Farnosť a chrám Matky ustavičnej pomoci

Mesto Stará Ľubovňa sa stalo pôsobiskom gréckokatolíckych redemptoristov v roku 1989, keď po „nežnej revolúcii“ sa o. Peter Krenický začal venovať pastorácii gréckokatolíkov, ktorí tu nemali vlastnú farnosť. Núdzovým a dočasným miestom pre slúženie svätých liturgií sa stal Dom smútku na cintoríne. Malá hŕstka veriacich sa rýchlo rozrástla na niekoľko stovák a zakrátko bola zriadená farnosť Matky ustavičnej pomoci. Začalo sa taktiež uvažovať o výstavbe chrámu.

Samotná výstavba sa začala v roku 1991, keď správcom farnosti bol o. Vladimír Jurčenko. Základný kameň posvätil pápež Ján Pavol II. pri návšteve v Bratislave dňa 22. apríla 1990. Posviacku čiastočne ukončeného chrámu vykonal 7. novembra 1993 vtedajší pomocný biskup prešovskej eparchie vladyka Milan Chautur CSsR. V roku 1998 sa správcom farnosti stal o. Kamil Dráb, ktorý pokračoval vo výstavbe. Taktiež je autorom ikôn, ktoré sa nachádzajú na stenách chrámu a na ikonostase.

V súčasnosti má farnosť okolo 4.000 veriacich, o pastoráciu ktorých sa starajú traja až štyria redemptoristi. Vo svojej práci kladú veľký dôraz na starostlivosť o deti a mládež. Už 15 rokov tu účinkuje hnutie Svetlo-Život (Oáza), zahŕňajúce nielen jednotlivcov, ale aj celé rodiny. Svoje miesto vo farnosti majú taktiež miništranti, dva spevácke zbory i detské hnutie eR-ko. Do duchovnej správy, okrem vysluhovania sviatostí v chráme, patrí aj pastorácia v nemocnici, v dome dôchodcov, a tiež katechéza v školách. Veľkou pomocou pri organizovaní farského života sú pastoračné priestory pod chrámom.

Aktuálne informácie o aktivitách redemptoristov v Starej Ľubovni pozri www.cerkovsl.sk