REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Kňazská vysviacka o. Vladimíra Kišáka CSsR